Regionförbundet södra Småland

Regionen satsar på kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:27 CET

15 miljoner ytterligare kommer länets kommuner och landstinget att lägga på kollektivtrafiken 2011.
– Vårt mål är att öka kollektivtrafikresandet i länet. Kollektivtrafiken är bra för miljön, avstressande för resenären, ger möjligheter till ökad arbetspendling och gör länet attraktivt. Man ska kunna bo i hela länet och vid varje resa känna att tåget eller bussen kan vara ett alternativ till bilen, säger Rolf Sällryd, ordförande i trafikutskottet.

Ett antal trafikförändringar kommer att genomföras under 2010:

Växjö stadstrafik
•    Trafiken till Östra Lugn byggs ut ytterligare from sept. 2010
•    Förbättring av helg och kvällstrafik för att få bättre tåganslutningar vilket också innebär bättre trafik till- och från universitetet
•    Flygbussens framtid kommer att diskuteras med flygplatsstyrelsen

Regiontrafiken
•    Standardförbättring i fordonsparken, två äldre fordon bytts ut mot två nya
•    Utökad trafik Växjö-Ljungby from dec 2010
•    Uppvidinge-Växjö, utökad helgtrafik, sommartrafik och förändringar Norrhult-Åseda med början i juni 2010
•    Alvesta-Växjö 111, sommartur mitt på dagen
•    Skruv-Emmaboda (förutsätter samverkan med Kalmar län) dec 2010
•    Indragning av helgtrafiken linje 325 Markaryd-Halmstad (kräver samsyn med Halland)
•    Indragning av parallell busstrafik Vislanda-Alvesta-Gemla-Växjö i samband med att regionaltågsystemet i länet kommer igång i dec 2011

Tågtrafik
•    Krösatågstrafik Nässjö-Alvesta-(Växjö) när stationerna Lammhult och Moheda är färdiga
•    Pågatågstrafik Hässleholm-Växjö dec 2011 under förutsättning att nödvändiga åtgärder är avslutade
•    Pågatågstrafik Markaryd-Hässleholm under förutsättning att nödvändiga infrastrukturåtgärder är vidtagna dec 2010
•    Ytterligare en dubbeltur med Öresundståg Malmö-Växjö dec 2010
•    Ökad kapacitet på några Öresundståg

Redan i augusti 2010 blir det nya dubbelturer på linje 150 Markaryd-Ljungby, linje 142 Lammhult-Växjö  och linje 145 Ljungby-Halmstad.

Biljettpriserna 2011 är oförändrade förutom att periodkortspriserna höjs med mellan 1-8 %. Priserna blir 10 % lägre vid köp via Mina sidor. Medlemsbidraget till trafiken för 2011 uppgår till 184.171 TKR vilket är 15.293 TKR högre än budget 2010 (168.878 TKR).

För mer information:
Rolf Sällryd, ordförande i trafikutskottet, 070-664 13 53
Clas Carlsson, trafikchef 0707-65 80 41
Ulf Petersson, ekonomichef, 0733-96 73 50

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs komunner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.