Regionförbundet Jönköpings län

Regionen skapar nya affärsmöjligheter i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:01 CEST

Förberedelserna har pågått under ett år, och nu är det dags: Inom ramen för samarbetet Småland Blekinge reser den 5 oktober 34 personer från Jönköpings län till världsutställningen World Expo 2010 i Shanghai samt till länets systerregion Tianjin. Syftet med resan är att skapa nya affärsmöjligheter, utveckla befintliga relationer och marknadsföra regionens styrkor med fokus på hållbar utveckling.

Upplevelser, kunskap och möten på Expo 2010
Det är sammanlagt 125 personer från regionförbund, länsstyrelser, lärosäten, landsting, kommuner, handelskammare och företag i de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg som gör en gemensam satsning på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Under två heldagar hålls seminarier, möten och matchmaking i den svenska paviljongens VIP-avdelning för och mellan de företag, universitet och lärosäten som är med på resan, ett stort antal företag från Småland och Blekinge som finns etablerade i Shanghai samt kinesiska företag och representanter från ett tjugotal stora städer och universitet.

Inom alla fyra län finns idag etablerade samarbeten och utbyten med Kina, och världsutställningen ger goda möjligheter att utveckla de relationerna. Resan ger också företag och lärosäten en unik möjlighet möta Kina och få förståelse för den kinesiska marknaden och kulturen.

– Vi åker till Kina för att också presentera en hållbar region som är attraktiv för investeringar, företagsetableringar och affärsutveckling men även utbildning, forskning och turism, säger Göran Lindell, ordförande i Regionförbundet Jönköpings län.

Matchmaking och studiebesök i Tianjin
Den andra etappen av företagsresan går för Jönköpings läns del till systerregionen Tianjin, som är norra Kinas största hamnstad med 12 miljoner invånare, belägen 30 minuter med höghastighetståg från Peking. Tianjin hör till de mest tillväxtstarka regionerna i Kina. Staden befinner sig i stark expansion med många utvecklingsprojekt inom infrastruktur, logistik och hållbart byggande. Intresset för svenska företag inom exempelvis miljöteknik är stort. Övriga intressanta branscher är luftfart (Airbus), automotive (Toyota), förnyelsebar energi (vind- och solkraft) och logistik.

Jönköpings läns samarbetsavtal med Tianjin kan öppna dörrar för kontakter både för näringsliv och offentlig sektor. Under resan besöker delegationen från länet bland annat frihandelsområdet Binhai New Area med Tianjin Eco City och Tianjins hamn.

 Ingemar Wareborn, VD för Bodafors Trä AB, är en av deltagarna på resan. Han tycker satsningen är värdefull även för företag som redan gör affärer med Kina.
– Det är en nödvändighet att följa affärsutvecklingen på plats, skapa nätverk och bygga relationer – något som har stor betydelse i Kina. Med tanke på det kinesiska samhällets uppbyggnad uppskattas särskilt den här typen av affärsinriktade delegationsresor, där officiella representanter från regionen deltar. Det finns ett stort intresse av utbyte av erfarenheter och diskussioner från båda sidor.

För kommentarer och information
Anne-Marie Hagström Hirschberg, sakkunnig Internationell samverkan, mobil 070-657 92 00, telefon 036-10 20 20
Ulf Fransson, regiondirektör, mobil 073-074 72 10, telefon 036-10 20 10

Presskontakt
Helen Ulvegard, informationschef, mobil 076-798 42 65, telefon 036-10 20 18

........................................

Regionförbundet arbetar för ett snabbare, öppnare och smartare Jönköpings län och är den politiska arenan för samordning och regional utveckling inom fem strategiska områden: livsmiljö och attraktivitet; kommunikationer; näringsliv; arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt internationell samverkan.