Regionförbundet Jönköpings län

Regionens företagsjour inspirerar till nationell satsning

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:11 CET

Nu kan Företagsjouren i Jönköpings län få ökade resurser för stöd och rådgivning till företag som hamnat i finansiella svårigheter. Det är Tillväxtverket som för 2013 avsätter totalt 3 000 000 kr i en ny nationell satsning, som bland annat länets företagsjour har stått modell för.

I Sverige finns ett antal regionala initiativ som syftar till att förhindra att livskraftiga företag med finansiella svårigheter i onödan hamnar på obestånd och försätts i konkurs. Redan 2009 startade Företagsjouren i Jönköpings län av Regionförbundet i samarbete med Almi Företagspartner och Företagarna.

Länets företagsjour är alltså en av de verksamheter som har stått modell för en ny landsomfattande satsning. Behovet av att ge rådgivning och stöd till företag i finansiella svårigheter är stort i spåren av finanskriser och lågkonjunkturer. Tillväxtverket ger nu befintliga och blivande företagsjourer, företagsakuter eller liknande verksamheter möjlighet att söka delfinansiering för sin verksamhet. Totalt avsätter Tillväxtverket 3 000 000 kronor under 2013.

Företagsjouren i Jönköpings län vänder sig framför allt till små och medelstora företag. Syftet med verksamheten är att rädda företag och arbetstillfällen län och sedan starten 2009 jouren arbetat med 212 företag med totalt 2 777 anställda. 678 arbetstillfällen har räddats.

­– För oss är Tillväxtverkets initiativ mycket välkommet, konstaterar Göran Qvarnström, företagsrådgivare och ansvarig för Företagsjouren i Jönköpings län. Det gör det möjligt för oss att växla upp ytterligare och ge fler företag möjlighet till rådgivning och stöd. Dessutom är det ett kvitto på att länets regionpolitiker fattade rätt beslut när de startade Företagsjouren 2009.

I Jönköpings län är det främst tillverkningsföretag, handelsföretag, transportföretag och större hantverksföretag som sökt hjälp hos Företagsjouren och ärendena kan handla om ekonomiska problem, obestånd, finans- och bankproblem, rekonstruktioner, ackord samt stöd före och efter konkurser.

För kommentarer och information

Företagsrådgivare Göran Qvarnström, mobil: 070-536 04 25,
e-post: goran.qvarnstrom@regionjonkoping.se

Mikael Gustafsson, sakkunnig Näringsliv, telefon: 036-10 20 14, mobil: 070-349 70 51,
e-post: mikael.gustafsson@regionjonkoping.se

Wilhelm von Seth, Tillväxtverket, telefon: 08-681 94 89, e-post: wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se

Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist, telefon: 036-10 20 35, mobil: 0722-30 33 10, e-post: bengt.dahlqvist@regionjonkoping.se

Presskontakt och pressbilder

Informationschef Helen Ulvegard, telefon: 036-10 20 18, mobil: 076-798 42 65, e-post: helen.ulvegard@regionjonkoping.se


Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och hållbar utveckling. Vårt uppdrag är att samordna det regionala tillväxtarbetet mot målet en snabbare, öppnare och smartare region.