Västra Götalandsregionen

Regionens och kommunernas bredbandsupphandling klar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:43 CEST

Sveriges modernaste och effektivaste bredbandsnät. Det blir verklighet i Västra Götaland i och med att regionen tecknat avtal med TeliaSonera om att innan 2006 års utgång skapa ett öppet, heltäckande och sammanhängande regionnät. Den nu avslutade upphandlingen, som skett i samverkan mellan region och kommuner, innebär att den ”elektroniska motorvägen” är fullbordad. Det nya avtalet innebär dessutom att Västra Götalandsregionen sänker sina kostnader. Kommunerna ges dessutom möjlighet att utnyttja det nya förmånliga ramavtalet.

Avtalet med TeliaSonera är uppdelat i fyra delar. Dels tillskapandet av det sammanhängande regionnätet samt två ramavtal för Västra Götalandsregionens egna behov av kommunikationstjänster samt fast och mobil telefoni och slutligen ett ramavtal som de flesta kommuner i Västra Götaland kan utnyttja för kommunikationstjänster.
– Ett sammanhängande höghastighetsnät är viktigt för fortsatt tillväxt i Västra Götaland, menar Kent Johansson, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Ända sedan regionen bildades har det varit en prioriterad fråga så det är mycket glädjande att Västra Götalandsregionen nu kunnat bidra till att skapa ett av de mest kraftfulla öppna näten i norra Europa. Denna infrastruktur ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i hela Västra Götaland.

För Västra Götalandsregionens egna verksamheter är ett höghastighetsnät med garanterat hög säkerhet och hög kapacitet av stor betydelse.
– Ett kraftfullt och driftsäkert nät är en förutsättning för att sjukvården ska kunna slutföra det stora projektet med digitaliserad röntgen, säger Johan Assarsson, regiondirektör och den som formellt undertecknat avtalet. Likaså krävs denna kapacitet vid införandet av kommande journalsystem. Effektiv vårdplanering för exempelvis äldre personer kräver att information enkelt kan skickas mellan länssjukvård, primärvård och ansvarig kommun. Därmed handlar det inte bara om näringslivets utveckling utan också i hög grad om att erbjuda medborgarna en bättre och effektivare vård.

Vad det nya heltäckande nätet med tillhörande ramavtal innebär för kommunerna i Västra Götaland är svårt att beräkna eftersom de själva avgör i vilket omfattning de vill utnyttja nätet.
– Vi är glada över att upphandlingen har förts i hamn på det sätt som skett och med det resultat som uppnåtts, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter. Genom att vi når ut till samtliga orter med minst 200 invånare erbjuds helt nya möjligheter för näringslivets utveckling även utanför de stora tätorterna. Totalt kommer bredbandsnätet att täcka ca 97% av invånarna i Västra Götaland.

Bredbandsstrukturen i Västra Götaland är redan förhållandevis gott. Mycket tack vare att kommunerna föredömligt utnyttjat de statliga bidrag som funnits tillgängliga. Vad som nu sker är att de kommunala näten knyts samman. Genom kreativt utnyttjade av befintliga kommunala-, privata- samt regionens nät räcker det med att dra 46 km ny fiberoptik för att skapa ett heltäckande regionnät med en total längd av 232 mil. Driftsäkerheten höjs dessutom kraftigt genom att varje s.k. nod har två, ibland tre, ingångar vilket minimerar risken för avbrott.
När utbyggnaden är klar i slutet av 2006 kommer ett öppet, publikt höghastighetsnät ”en elektronisk motorväg” att stå till förfogande för företagen, kommunerna, medborgarna, Västra Götalandsregionen och de leverantörer som vill utnyttja bredbandets möjligheter.

Kontaktperson: Ytterligare upplysningar:
Kent Johansson, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Tel: 0705 37 03 40.
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör. Tel: 0708 63 07 32