Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

Regioner med lågprisflyg stora vinnare

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:06 CET

Turisttillströmningen har ökat betydligt mer i regioner med lågprisflyg än i områden som saknar lågprisetableringar. Det framgår i en analys av ett antal destinationer i Europa, som är del i en undersökning som genomförts av Turismens Utredningsinstitut, TUI. Resultatet presenteras på TUR-mässan i Göteborg idag.

Med bland vinnarna finns Göteborgs- och Stockholmsregionerna.

? I regioner där det finns goda förbindelser med lågprisflyg går det bra för besöksnäringen. Turismaktiviteterna ökar, kommunikationerna förbättras och det går bättre för hotellen, säger Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Studien visar också att tillväxten i regionerna har påverkats positivt av lågprisetableringen, och har gett följder som ökad sysselsättning och skatteeffekter.

Flygplatser med bra flygutbud skapar jobb. Ett gott exempel är Skavsta flygplats utanför Stockholm, där det mellan åren 1997 och 2003 skapades 600 nya arbetstillfällen.

Undersökningen visar också att 40 procent av Ryanairs passagerare på svenska flygplatser är utländska besökare som reser till Sverige.

Lågprisflyget arbetar med små marginaler och fordrar stora passagerarvolymer för en ekonomiskt framgångsrik verksamhet.

? Den föreslagna flygskatten riskerar att bromsa den positiva utvecklingen. Bolagen har hela Europa som hemmamarknad och risken finns att de förlägger sin verksamhet någon annanstans om skatten införs. Flera lågprisflyg har aviserat att de kan tvingas lägga ner flyglinjer. Svenska staten kommer att förlora på det eftersom en stor del av turistexporten riskerar att utebli, säger Anders Lidman, representant för Svenskt Flyg.

För ytterligare information kontakta Mats Hulth, vd på SHR, telefon 0705-82 82 84 eller Anders Lidman, Svenskt Flygs representant, telefon 0705-30 88 99.