Myndigheten för yrkeshögskolan

Regionernas framtida kompetensbehov kartlagt

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:20 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar idag rapporten Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan. Här presenteras länens egna bedömningar inom vilka utbildningsområden som behovet av yrkeshögskola är som störst.

Yrkeshögskoleutbildningar är en viktig del i den regionala kompetensförsörjningen. Rekrytering av studerande till dessa utbildningar sker i hög grad regionalt och en majoritet av de examinerade från yrkeshögskolan stannar också kvar i regionen.

– Vårt uppdrag är att bidra till att tillgången på kompetens matchas mot arbetslivets behov av avkvalificerad arbetskraft. Det är givetvis angeläget att ta hänsyn till regionernas egna analyser av framtida kompetensförsörjning. Det kan i sin tur bidra till lokal och regional tillväxt, säger Björn Schéele, chef för avdelningen för omvärldsanalys och uppföljning.

Rapporten innehåller uppgifter om länens demografi, näringslivsstruktur och större regionala satsningar som kan påverka behovet av viss kompetens samt nuvarande utbud av yrkeshögskoleutbildning. Regionerna har också gjort en bedömning av inom vilka områden där efterfrågan på kompetens är som störst på tre till fem års sikt.

De regionala bedömningarna är ett underlag för att Myndigheten för yrkeshögskolan ska kunna göra bättre bedömningar av vad som är lämplig regional placering av olika yrkeshögskoleutbildningar.

Just nu bedömer myndigheten ansökningarna om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start 2014 och 2015. Om man jämför de identifierade yrkesområden som regionerna bedömer ha störst relevans för framtida kompetensförsörjning med dessa ansökningar, så är samstämmigheten totalt sett förhållandevis god.

För mer information, kontakta pressansvarig Margareta Landh, telefon 0730-767476.

Detta är yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent av de examinerade får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se