Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro ger bidrag till järnvägstransporter för minskad klimatpåverkan i Bergslagen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 11:26 CET

Lindesbergs kommun får 576 000 kronor från Regionförbundet Örebros klimatinvesteringsprogram för att bygga om omlastningsstationen för timmer i Storå. Det innebär att timret kan fraktas via järnväg istället för med lastbil.

När timret fraktas på järnväg istället för på väg så innebär det minskade koldioxidutsläpp på 2 054 ton per år. Detta motsvarar utsläppen från cirka 1 000 personbilar med normal körning under ett år.

Regionförbundet Örebros klimatinvesteringsprogram innehåller många åtgärder för att minska klimatpåverkan i regionen, bland annat bidrag till energieffektiv gatu-belysning i några av länets kommuner, byggnation av passivhus i Frövi och bidrag till miljögodkända vedpannor.

Medlen kommer från Naturvårdsverkets KLIMP-program som Regionförbundet Örebro beviljades år 2008.

Mer information
Peter Åslund, verksamhetsledare Energikontoret Regionförbundet Örebro
E-post: peter.aslund@regionorebro.se, tfn: 070-817 44 70

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.