Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro inrättar energipris

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 11:15 CET

Regionförbundet Örebros nämnd för energi och klimat har beslutat att inrätta ett nytt pris, Örebroregionens energipris. Priset kommer att delas ut för första gången i mars 2012. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och på så sätt stimulera till energiåtgärder som minskar regionens klimatpåverkan.

Priset kommer att ges till en person, ett företag eller organisation som bidragit till energieffektivare byggnader, anläggningar, processer, produkter, transporter eller tjänster eller utveckling av eller införande av förnybar energi i Örebroregionen.

Nomineringen är öppen och sker via ett nomineringsformulär på www.regionorebro.se/energikontoret

Efter nomineringen kommer tre kandidater till priset utses. Dessa kommer att få presentera sitt arbete för juryn som består av Regionförbundet Örebros nämnd för energi och klimat. Vid bedömning kommer juryn speciellt att titta på:

    Hur stor spridning åtgärden har
  • Storlek på energibesparing, åtgärd eller framtida potential
  • Nytänkande

Nämnden för energi och klimat
Vinnaren utses av nämnden för energi och klimat, som är tillsatt för att styra Energikontorets verksamhet. Nämnden består av:
Björn Eriksson (S), ordförande, Lena Baastad (S), ledamot, Mats Gunnarsson (MP), ledamot, Bo Rudolfsson (KD), vice ordförande, Maria Rönnbäck (C), ledamot samt adjungerade sakkunniga Oskar Öholm, riksdagsledamot (M),
Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S), Kristian Pettersson, LRF, Gert Forsberg, Villaägarna, Efwa Nilsson, E.ON, Stefan Eriksson, LIBO och Anita Norén, Länsstyrelsen.

Mer information
Peter Åslund, verksamhetsledare Energikontoret Regionförbundet Örebro
E-post: peter.aslund@regionorebro.se, tfn: 070-817 44 70

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.