Regionförbundet Jönköpings län

Regionförbundet välkomnar regeringens järnvägssatsning

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 16:06 CEST

– Ett första steg mot en ny stambana för snabbtåg och mycket positivt för Jönköpingsregionen.
Så sammanfattar Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist dagens besked från regeringen att satsa 35 miljarder kronor på att bygga Ostlänken för snabbtåg mellan Stockholm och Linköping och dubbelspår på delar av sträckan Göteborg–Borås.

Dagens besked öppnar upp för en fortsatt utbyggnad av sträckorna Borås–Jönköping och Jönköping–Linköping, något som är en viktig strategisk tillväxtfråga för vår region.

– Tillsammans med Jönköpings kommun och andra berörda kommuner och regioner har vi den senaste tiden kraftsamlat och genomfört en rad aktiviteter för att få med byggnationerna av den så kallade Götalandsbanan i regeringens infrastrukturplanering. Götalandsbanan omfattar sträckan Göteborg– Stockholm via Landvetter, Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping, och dagens besked ger en fingervisning om att vårt lobbyarbete har lönat sig, säger Bengt Dahlqvist.

Även om regeringen idag inte kan säga när den resterande sträckan Borås–Jönköping–Linköping kan byggas, är dagens besked ändå mycket positivt – inte bara för Jönköping, utan för hela länets del. Bollen är i rullning och att bygga järnväg är utan tvekan en av de viktigaste investeringar vi kan göra för att skapa jobb och tillväxt.

Totalt omfattar regeringens satsning 55 miljarder kronor, där 20 miljarder går till ökade drifts- och underhållsåtgärder.

För kommentarer och information

Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist, telefon: 036-10 20 35, mobil: 0722-30 33 10, e-post: bengt.dahlqvist@regionjonkoping.se
Regiondirektör Rolf Persson, telefon: 036-10 20 31, mobil: 070-555 80 40, e-post: rolf.persson@regionjonkoping.se
Emil Hesse, sakkunnig Kommunikationer, telefon: 036-10 20 15, mobil: 070-526 20 15, e-post: emil.hesse@regionjonkoping.se

Presskontakt

Informationschef Helen Ulvegard, telefon: 036-10 20 18, mobil: 076-798 42 65, e-post: helen.ulvegard@regionjonkoping.se

Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.