Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet:

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:46 CEST

Region Värmlands fullmäktige sammanträdde den 5 oktober i Karlstad. Besluten i korthet:

Verksamhetsplan och budget 2012
Fullmäktige fastställde förslag till budget och verksamhetsplan för 2012-2015.

Visit Värmland ekonomisk förening
Fullmäktige godkände förslaget om att bevilja Visit Värmland ekonomisk förening årsanslag för 2013 på 2670 000 kronor. Regionfullmäktige har genom tidigare beslut gett Region Värmlands styrelse att genomföra en verksamhetsövergång av besöksnäringsfrågorna från Region Värmland till Visit Värmland ekonomisk förening senast vid årsskiftet 2012/2013.

Fastställande av kulturplan 2013-2015
Från och med 2013 införs den så kallade samverkansmodellen på kulturområdet i Värmland. Det innebär att Region Värmland får ansvar att fördela statliga kulturmedel till regionala kulturverksamheter. Till grund för fördelningen kräver staten att det ska finnas en regional kulturplan. Värmlands kulturplan har arbetats fram under en bred process med start 2010. Vid sitt sammanträde fastställde regionfullmäktige Värmlands kulturplan. Den 5 november skickas planen in till Statens kulturråd. Kulturrådet beslutar därefter hur stort anslaget till Värmland blir.

Valärenden
Regionfullmäktige beslutade att utse Jesper Johansson (MP) till vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Han ersätter därmed Per-Inge Lidén (MP) som nominerades till ordförande i Värmlandstrafik ABs styrelse. Beslut om ny ordförande tas vid Värmlandstrafiks bolagsstämma onsdagen den 10 oktober.


För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Rage, regionfullmäktiges ordförande, tel 076-7253013
Tomas Riste, regionråd, tel: 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, regionråd. Tel 054-70111012

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.