Region.Västerbotten

Regionpolitiker samlas i Umeå för stormöte

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 08:15 CEST

Regionpolitiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen samlas i Umeå den 30 september för att diskutera hur det politiska ledarskapet kan utvecklas för fortsatt regional utveckling.

Konferensen ”Politiskt ledarskap för regional utveckling” hålls på Umeå Folkets hus onsdagen den 30 september kl. 09.00- 16.00. Bakgrunden till konferensen är regionernas växande tillväxtansvar, där befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi är frågor som växer inom det regionala utvecklingsuppdraget.

-Det här är en mycket viktig mötesplats för oss som jobbar med regional utveckling, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten. Det regionala utvecklingsansvaret är stort och i många fall avgörande för att kommuner och landsting ska kunna leverera och utveckla tjänster till medborgarna.

Under heldagskonferensen i Umeå kommer teman för diskussionerna vara hälso- och sjukvård, konkurrenskraft, samhällsplanering, kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

-Erfarenhetsutbyte är ett sätt att effektivisera vårt arbete och därför är dialog mellan regionerna viktigt, till exempel om kompetensförsörjningsområdet som jag vet är en gemensam fråga för samtliga regioner, menar Anna Pettersson.

Regeringens regionreform

Under dagen deltar även Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare vid Finansdepartementet för att informera och föra dialog med regionrepresentanterna om regeringens arbete kring en eventuell regionreform.

- En eventuell regionreform är en avgörande fråga för Västerbottens framtida utveckling, säger Anna Pettersson. Dialogen mellan oss och statssekreteraren är därmed ett mycket angeläget inslag under dagen. Vi vill veta mer om vad de andra länen tänker kring eventuella regionombildningar just nu.

Bland de anförande under konferensen finns Lisbet Mellgren, expert regional utveckling vid SKL (Sveriges kommuner och landsting), Christine Axelsson (s), ordförande för regionfullmäktige vid Region Skåne, Gösta Bergenheim (m), f. d ordförande för regionstyrelsen i Halland och Erik Bergkvist (s), förbundsstyrelsens ordförande vid Region Västerbotten. Moderator för konferensen är Eva Moe, verksamhetsledare vid Reglab.

Anmälan till konferensen görs här

Konferensen livesänds på www.regionvasterbotten.se/direkt.

För mer information:

Anna Pettersson

Regiondirektör

070-397 68 84

anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Pressinformation:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/