Regionförbundet Jönköpings län

Regionstyrelsen i dag: Positivt bokslutsresultat och 12,3 miljoner till utvecklingsinsatser

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 15:54 CET

10 miljoner till särskild kompetensutvecklingssatsning

Kompetensutvecklingsbehovet i Jönköpings län är omfattande, inte minst med anledning av rådande lågkonjunktur i kombination med ökad konkurrens och krav på specialisering. Regionstyrelsen beslutade idag att avsätta 10 miljoner kronor av de regionala projektmedlen till en särskild kompetensutvecklingssatsning. Insatsen riktas via branschorganisationer till anställda i främst små och medelstora företag.

Ekonomin är i balans

Efter två år med budgetunderskott är nu Regionförbundets ekonomi åter i balans. År 2011 var resultatet -2,1 miljoner kronor och resultatet för 2012 landar på +1,5 miljoner kronor. Det innebär att budgetunderskotten från 2010 och 2011 snabbare än beräknat vänts till plus.

– Jag är självfallet mycket glad och nöjd, konstaterar Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist (M) och pekar på en allmän återhållsamhet på kostnadssidan som en av anledningarna till resultatförbättringen på 3,6 miljoner kronor jämfört med 2011.

Ytterligare drygt 2,3 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt

Regionstyrelsen beslutade på dagens sammanträde om stöd till ytterligare sex regionala utvecklingsprojekt:

  • Jönköpings kommun beviljas 450 000 kr för att driva projektet Öxnehaga Företagarskola i syfte att främja ökad sysselsättning och ökad integration genom att öka företagsamheten i ett antal utsatta områden inom kommunen.
  • FoUrum inom Regionförbundet Jönköpings län får 658 730 kr för att i en förstudie undersöka förutsättningarna för en regional plattform som gynnar och underlättar start och drift av arbetsintegrerade sociala företag i Jönköpings län.
  • Internationella Handelshögskolan i Jönköping ska genomföra en fördjupad analys av pendlingsmönster hos olika delar av arbetskraften i Jönköpings län. Regionförbundet är projektägare för en av fyra delstudier och får 200 000 kronor till denna.
  • Eksjö.nu får 421 250 kr för att vidareutveckla en modell för besöksnäringens destinationsutveckling.
  • Den ideella föreningen Share Music Sweden får 185 000 kronor till en förstudie om möjligheten att finna en ny internationell marknad för föreningens verksamhet samt synliggöra och stärka Share Music som samhällsentreprenör. 
  • Skärteknikcentrum Sverige beviljas 401 000 kr för att driva valideringsprojektet Insikt validering – insikt kompetensutveckling. 

Ja till förslag om regionalt utvecklingsansvaret i Jönköpings län

Förslaget att ändra Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har skickats ut på remiss.  Förslaget innebär att Jönköpings län från och med 2015 tillåts bilda en regionkommun med regionalt utvecklingsansvar. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till lagändring men understryker i sitt yttrande bland annat att vallagen (2005:837) bör justeras så att regionkommuner får genomföra val med beteckningen regionfullmäktige istället för landstingsfullmäktige på valsedlarna. 

Övriga punkter på dagordningen

I övrigt fick Regionstyrelsen information om länets internationella samverkan och samarbeten, om arbetet med den nationella och regionala transportplanen för 2014-2025 och om fördelning av pengar för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande. 

För kommentarer och information

Regiondirektör Rolf Persson, telefon:     036-10 20 31  , mobil:     070-555 80 40  , e-post:rolf.persson@regionjonkoping.se

Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist, telefon:     036-10 20 35  , mobil:    0722-30 33 10  , e-post: bengt.dahlqvist@regionjonkoping.se

Presskontakt

Informationschef Helen Ulvegard, telefon:     036-10 20 18  , mobil:     0705-36 28 09  , e-post:helen.ulvegard@regionjonkoping.se


Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.