Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2012-09-27

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:56 CEST

Vid sitt sammanträde den 27 september beviljade Region Värmlands styrelse medel till bland andra Visit Värmland Ekonomisk förening, Sunne kommun, Stiftelsen Drivhuset och Värmlandstrafik AB. Styrelsen beslutade också att fastställa Värmlands kulturplan för 2013-2015.

Besluten i korthet:

Verksamhetsplan och budget 2013-2015
Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2013-2015.

2,6 miljoner kronor till Visit Värmland Ekonomisk Förening
Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att bevilja Visit Värmland Ekonomisk Förening ett årsanslag för 2013 på 2 670 000 kronor.
Målet för Visit Värmlands verksamhet är att inom tre år säkra att:
• Värmland är ett av de tio främsta resmålen i Sverige.
• Medlemmarnas gästnätter eller motsvarande ökar med 5 % per år.
• Värmland har en samlad och effektiv marknadsföring för branschen och landskapet/länet.
• Medarbetare i besöksnäringen har möjlighet att jobba året runt i Värmland.
• Föreningen är ledande i kunskapsutvecklingen inom besöksnäringen.
• Samtliga medlemmar och intressent erkänner att organisationen bidrar till deras verksamhet.

Fastställande av Värmlands kulturplan 2013-2015
Framtagandet av en kulturplan är en förutsättning för att Region Värmland ska omfattas av kultursamverkansmodellen från 2013. Styrelsen beslutade också att föreslå regionfullmäktige att fastställa Värmlands kulturplan för 2013-2015.

3,5 miljoner kronor till Region Värmland för projekt Attraktiva Värmland 2
Regionstyrelsen beviljar 3 496 463 kronor till Region Värmland för projekt Attraktiva Värmland 2.
Syfte
Att öka Värmlands befolkning i yrkesverksam ålder, för att kunna säkra behovet av kompetens för regionens företag och organisationer samt att utveckla och stärka det värmländska värdskapet.
Mål
Att säkra rekryteringen till framför allt de växande värmländska företagen och därmed säkerställa och öka sysselsättningen i Värmland.
Att utveckla vår mottagarservice och vårt värdskap för att de som flyttar till regionen ska trivas och stanna längre. Skapa stolthet bland invånare.

1,1 miljoner kronor till Stiftelsen Drivhuset för projekt Drivhuset Process i Värmland
Syfte
Att öka tillväxt och nyföretagande i Värmland genom att öka kunskapen om entreprenörskap och eget företagande bland studerande och personal på länets fem folkhögskolor samt Ingesunds Musikhögskola och Arvika Näringslivs Center (ANC).
Mål
Att få till en mer positiv attityd till entreprenörskap och företagande hos studenter och lärare vid folkhögskolorna, Ingesunds Musikhögskola och Arvika Näringslivs Center (ANC). Vilket ska leda till näring och växtkraft för entreprenörer och unga idéer.

2 miljoner kronor till Sunne kommun för projekt Fast track
Syfte
Att säkra etableringen av Climate Arena i Sunne och Värmland och skapa förutsättningar för utveckling av nya tjänster och etablering av nya företag till följd av Climate Arena. Projektet ska även bidra till att länets aktörer lär mer om stora etableringar och dess regionala nyttoeffekter.
Mål
Skapa en attraktiv miljö i Sunne och Värmland för företagsetableringar (fokus på fordonsindustrin) med utgångspunkt från Climate Arena.
Öka den regionala beredskapen och samsynen kring Climate Arena och stora etableringar i länet.
Förbättra de lokala förutsättningarna i Sunne kommun för etablering av Climate Arena.

4 miljoner kronor till Värmlandstrafik AB för projekt FullKoll II
Syfte
Projektet ska öka möjligheterna till effektiv arbetspendling för att skapa förutsättningar för god tillgång på arbetskraft samt öka tillgängligheten till nationella och internationella transporter från Värmland.
Mål
Att skapa ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem, d.v.s. ett system som resenärerna/användarna upplever har hög kvalitet.
Att skapa ett mer tillgängligt kollektivtrafiksystem, som är anpassat för många och för olika typer av behov, d.v.s. anpassning till funktionshindrade, att turer och infrastruktur är anpassade för smidiga byten så att arbetspendling främjas och restiderna kan hållas nere.

1,8 miljoner kronor till Uvåns Näringslivscenter AB för projekt Innovation Rally Sweden
Syfte
Att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar för Svenska Rallyts lokalisering till regionen och därmed säkra existensen av ett av regionens viktigaste besöksmål.
Att utveckla rallysportens betydelse för regionen genom evenemangs- och produktutveckling för att optimera rallyts effekter för besöksnäringen och det lokala och regionala näringslivet i övrigt.
Mål
Att långsiktigt få arrangera Rally Sweden som en årligen återkommande deltävling i märkes-VM för rallybilar.

2,9 miljoner kronor till Region Värmland för projekt Region Värmlands Norgestrategi
Regionstyrelsen beviljar 2 925 000 kronor för projekt Region Värmlands Norgestrategi för år 2012-2013.
Syfte
Att strategiskt stärka Region Värmland, länets 16 kommuner och det värmländska näringslivet i deras arbete att dra nytta av den tillväxtpotential som närheten till Norge skapar genom att bidra till att en ”gränslös” och funktionell region formas där människor, idéer, kapital och varor/tjänster flödar (problem) fritt över nationsgränsen.
Mål
Att genomföra den samlade strategin för att Region Värmland, i samverkan med de värmländska kommunerna och länets näringsliv, ska förbättra och stärka de strategiska Sverige-Norge relationerna – lokalt, regionalt och nationellt.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011

Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel 054-7011012

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.