Region Blekinge

Regionstyrelsen satsar på tillväxt inom digital hälsa

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2015 15:36 CET

Region Blekinges styrelse har beslutat att fortsätta stödja projektet SICAHT som ska ge tillväxt i Blekinge inom digital hälsa. Målet är att projektet ska leda till nya innovationer där teknik och hälsa möts och i förlängningen nya företag och arbetstillfällen.

Vid Region Blekinges sammanträde under onsdagen beslutade styrelsen att stödja projektet som kommer att ha en totalbudget på närmare 11 miljoner. 2,7 miljoner satsas från Blekinges regionala tillväxtmedel. 5,4 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF som beslutar om tilldelning under våren.

– Utvecklingen inom digital hälsa går mycket fort och det finns ett stort behov av att möta både människors och sjukvårdens behov av effektiva tjänster, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge. Samtidigt är digital hälsa ett nytt tillväxtområde där Blekinges kompetens inom IT och telekom kan giftas ihop med hälso- och sjukvårdens behov.

Region Blekinge kommer att tillfälligt vara och huvudman för projektet tills en ideell förening bildads och projektet kan överflyttas till föreningen.

Projekt SICAHT, Swedish Innovation Center for Applied Health Technology
Projektägare:
Region Blekinge
Projekttid:
2015-01-01 – 2017-12-31
Medfinansiering med regionala tillväxtmedel
: 2,7 mnkr
Total finansiering:
10,9 mnkr

Övriga beslut
Region Blekinges styrelse beslutade att medfinansiera det statliga uppdraget att ta fram en kompetensplattform för regionen. Plattformen ska bland annat innehålla en strategi för hur Blekinges företag ska förses med kompetent arbetskraft. Projektet avslutas 2016 och finansieras genom stöd på vardera 1,9 mnkr från Tillväxtverket och från Region Blekinges regionala tillväxtmedel.

Vid mötet fastställde regionstyrelsen även Region Blekinges rambudget för 2015 – 2017, arbetsordning för styrelsen och reglementen för trafiknämnd och kultur- och fritidsnämnd. Samtliga mötes handlingar finns att ladda ner från Region Blekinges webbplats.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument