Konstnärsnämnden

Regissören Ester Martin Bergsmark får Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 18:00 CET


2014 års Mai Zetterling-stipendium tilldelas filmregissören Ester Martin Bergsmark. Stipendiet är på 200 000 kronor och ges till en filmregissör med hög konstnärlig kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. 

Ester Martin Bergsmark tilldelas Mai Zetterling-stipendiet med motiveringen:

 

”2014 års stipendiat Ester Martin Bergsmark visar ett hängivet intresse och en förmåga att förnya och expandera  det dokumentära uttrycket. Säregna filmer som Maggie vaknar på balkongen och Pojktanten parar stort personligt mod med visuell kraft, och Bergsmark väjer inte för de egna smärtpunkterna.
Konstnärsnämnden belönar ett växande, egensinnigt och personligt konstnärskap
som vågar utmana både sig själv och publiken.”

 

Stipendiet delas ut på Göteborg Filmfestivals invigning den 24 januari. Utdelare är Bengt Toll, ordförande för Konstnärsnämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer.
Öppningsfilm på festivalens invigning är Bergsmarks nya film Nånting måste gå sönder.

 

Om stipendiaten

Ester Martin Bergsmark är född 1982 i Stockholm och utbildad på dokumentärfilmslinjen på Biskops-Arnö samt på Konstfack. Han är sedan 2011 bosatt i Berlin och Stockholm.
Bergsmark debuterade (i samarbete med Mark Hammarberg) med dokumentärfilmen Maggie vaknar på balkongen som bl a blev guldbaggebelönad och nominerad på Nordisk Panorama 2008. Förra året kom hans första egna långfilm Pojktanten som blev Guldbagge-nominerad för bästa dokumentärfilm och fick ett hedersomnämnande på Göteborgs filmfestival 2012 och det Nordiska filmpriset.
Han har också gjort flera kortfilmer och medverkade med Fruitcake i kortfilmssamlingen Dirty Diaries. (producent Mia Engberg.)

Nu är Bergsmark aktuell med sin nya spelfilm Någonting måste gå sönder som har premiär på Göteborgs Filmfestival 2014.

Information om filmen Pojktanten : http://pojktanten.se/  

Pressfoton finns bifogade. Vid publicering ska fotografens namn anges.

 

Tidigare Mai Zetterling-stipendiater

Mia Engberg, 2013

Erik Gandini, 2012

David Aronowitch och Hanna Heilborn, 2011

Karin Westerlund, 2010

Nahid Persson, 2009

Ola Simonsson och Johannes Stjärne Nilsson, 2007

Lena Einhorn, 2006

Om Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, samt löpande bevaka trygghetssystemen. Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till enskilda, yrkesverksamma konstnärer.

 

Kontakt

Tina Pettersson,
Handläggare och sekreterare för arbetsgruppen för teater-,
dans- och filmkonstnärer
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se
Telefon 08-506 550 58 / 00 (0708-578995)

www.konstnarsnamnden.se Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, samt löpande bevaka trygghetssystemen. Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till enskilda, yrkesverksamma konstnärer.

Bifogade filer

Word-dokument