Formo Services AB

Registrering av emission i Formo Services AB

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 10:34 CEST

Registrering av emission i Formo Services AB

Aktieägarna i Formo Services AB (publ.) beslutade på den ordinarie bolagsstämman i april 2004 att genomföra dels en riktad apportemission om 176 876 522 aktier, och dels en riktad kontantemission om 65 217 392 aktier. Emissionerna är nu genomförda och registrerades hos Patent & Registreringsverket den 29 juni 2004.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår efter genomförd apport- och kontantemission till 461 440 008 aktier á nominellt 0,10 kr.

De nytecknade aktierna beräknas bli tillgängliga för respektive tecknare på angivna VP- eller depåkonto inom någon vecka.Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom service- och innovationssektorn som sedan tidigare bland annat bedriver verksamhet via dotterbolagen TP Formtech AB, HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Från och med den 1 maj 2004 ingår även Hedson Technologies AB som ett helägt dotterbolag i koncernen. Hedson är ett globalt verksamt bolag, som under varumärkena Drester och IRT förser huvudsakligen bil- och lackverkstäder med arbetsmiljö- och miljötekniska lösningar.

Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 3 000 aktieägare.Halmstad den 5 juli 2004


Formo Services AB (publ.)


Jan Ahlström
VD