Länsstyrelsen i Uppsala län

Registrering av fjäderfä

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:05 CET

Länsstyrelsen uppmanar nu alla som föder upp eller håller tamfåglar i Uppsala län att höra av sig.

För att få en överblick över var fåglarna finns uppmanas alla att fylla i den enkät som nu finns utlagd på länsstyrelsens webbsida. Det gäller även om man har några enstaka djur, s k hobbyuppfödning, men inte om fåglarna hålls i bur i bostaden. Det går också bra att ringa in uppgifterna.

Blanketten finns på länsstyrelsens webbsida under adress: www.c.lst.se/fagelinfluensa. Det går också bra att ringa tfn 018- 19 50 90. Uppgifterna som efterfrågas är: namn, adress, telefon, ev. e-post, kommun, fastighetsbeteckning där fåglarna hålls samt antal fåglar.

Ytterligare information lämnas av:
Veterinärenheten, länsstyrelsen, tfn vx 018-19 50 00.