Den okända hästen

Regler för ett annat språkspel

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 07:00 CET

Bara Demoex finns så blir det lättare att engagera sig, tänkte ungdomarna. Men det fanns flera hinder på vägen. Första hindret var det formella språkspel - Wittgensteins begrepp - som användes i kommunens politiska dokument och som signalerade att obehöriga äga ej tillträde.

Kallelsen till Demoex första kommunfullmäktige var omfattande. På bästa kanslisvenska redovisades ärendehanteringen. Samma formuleringar återkom på sida efter sida, som om de folkvaldas främsta uppgift var att granska kommunens diarieföring. Ungdomarna bläddrade febrilt efter argument till sina debatter, men de kunde nästan inte hitta några motiveringar alls till de beslut som skulle tas.

De var tvungna att byta till ett annat språkspel. Kallelsen fick helt enkelt översättas; utdebitering kallades skatt, hemställan fick bli vill ha. Lämpliga regler är en förutsättning för att kunna öppna upp politiken på internet. De gjorde en debattskola och skapade debattregler på hemsidan.

Skriv så här:
Använd lämplig rubrik
Börja med det viktigaste
Var tydlig
Använd enkla ord
Var kortfattad
Upprepa inte argument som redan är skrivna

Undvik:
Inlägg som bryter mot svensk lag
Lögn eller förtal
Hot eller trakasserier
Svordomar eller obscena ord
Nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet
Personangrepp eller ärekränkande inlägg
Kommersiella budskap
Uppmaning till brott
Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material
Länkar till sajter med ovanstående innehåll

Sedan hjälptes de åt med att samla för- och motargument.