Livsmedelsverket

Regler om hygien och kontroll publicerade

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 14:26 CEST

De nya reglerna om hygien och kontroll som antogs i slutet av april 2004 har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
Det handlar om fyra olika EG-förordningar – två om hygien och två om kontroll. Dessa gäller från 1 januari 2006.

EG- förordningar gäller alltid i den form de publicerats. Det betyder att innehållet inte görs om till svenska föreskrifter och att alla EU:s medlemsstater får likalydande regler.
Nummer och namn (samt inbördes relation) för de nya hygien och kontrollförordningarna framgår nedan.

Hygien

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (gäller alla slag av livsmedel)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (kompletterar reglerna i förordning 852/2004)
Kontroll

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll av foder och livsmedel (gäller alla slag av livsmedel)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/ 2004 om särskilda regler för kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung. (kompletterar reglerna i förordning 882/2004)
Samtliga förordningar finns tillgängliga på verkets webbplats både under Gällande lagstiftning och under Kommande lagstiftning.

Tidigare artikel:
Nya regler om hygien och kontroll är antagna, 5 maj 2004.

Ytterligare upplysningar:
Karin Winberg, statsinspektör, 018- 17 56 09
Lars- Börje Croon, statsinspektör, 018-17 55 64
Anders Larsson, byrådirektör, 018-17 56 15