Centerpartiet

Regleringen av snus är en nationell angelägenhet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:17 CET

Den 19 december  2012 presenterade kommissionen förslaget till reviderat tobaksproduktdirektiv. Bland annat föreslås betydande ändringar av nuvarande bestämmelser - exempelvis tillåtna smaktillsatser i tobaksprodukter som snus.

I dag, 19 februari 2013, har socialutskottet beslutat att förslaget bör prövas enligt subsidiaritetsprincipen.

Tobaksproduktdirektivet bör enligt socialutskottets uppfattning omfatta de tobaksprodukter som säljs fritt på den gemensamma europeiska marknaden.

Socialutskottet konstaterar dock att förbudet att distribuera och sälja snus i andra medlemsstater än Sverige kvarstår i kommissionens förslag till direktiv.

Mot den bakgrunden anser utskottet att regleringen av snus bör ses som en nationell angelägenhet och att direktivet därmed inte bör omfatta snus.

- Vi anser att kommissionens förslag i sitt nuvarande skick strider mot subsidiaritetsprincipen, säger Anders W Jonsson, ordförande i socialutskottet (C).

Presskontakt:

Robert Östholm - robert.ostholm@riksdagen.se

072-211 94 35

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.