RISE Research Institutes of Sweden AB

Regnbågslax ska få smaka på fiskfoder från skogsindustrin

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 09:44 CET

SALMONAID är ett nytt projekt som drivs av RISE, Processum, SLU och Domsjö Fabriker. Projektet syftar till att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt. Oljan ska utvärderas som ersättningsprodukt för den sojabaserade olja som används i dagens fiskfoder och som till stor del baseras på upptagning av foderfisk ur världshaven.

– Det finns ett allt större intresse från fiskodlingsindustrin att få fram fiskfoder med mindre miljöpåverkan än dagens produkter, berättar Sara Hornborg, RISE Biovetenskap och material, forskare och projektledare för SALMONAID.

Att minska beroendet av fiskmjöl och fiskolja baserat på foderfisk är synnerligen viktigt, inte minst för att kunna ha ett balanserat ekosystem i haven. Sojan som hittills använts i allt större omfattning som ersättning kan också ifrågasättas. Därför är mikrober som använder sidoströmmar från den svenska skogsindustrin en mycket intressant råvara för användning som ersättningsprodukter.

– Processum har nyligen investerat i två multibioreaktorsystem och här ska vi, med så kallad surlut från Domsjö Fabriker som råvara, med hjälp av mikroorganismer framställa protein och olja för fiskfoder i detta projekt, säger Björn Alriksson, gruppchef Bioteknik vid Processum. Odlingsförsöken kommer att ske under olika betingelser för att optimera processen för att framställa ett högvärdigt protein. När vi hittat förutsättningarna som ger en produkt med hög kvalitet ska vi i våra bioreaktorer successivt tillverka allt större mängder.

I slutet av projektperioden är avsikten att kunna producera single cell protein med hög kvalitet som fungerar bra i fiskfoder som i sin tur ger bra resultat i utfodring av fisk.

– Lax är den odlade fisk som är vanligast på svenska matbord, säger Anders Kiessling, professor vid SLU och ansvarig för utfodringsförsöken.Laxfiskar kräver ett fiskfoder med högt proteininnehåll för att ge god avkastning. Under projektets gång kommer därför flera utfodringsförsök att göras på regnbågslax för att bekräfta att de växer lika bra eller bättre än jämfört med dagens fiskbaserade fiskfoder.

Tidigare har samma proteinkoncept framgångsrikt testats på Tilapia, en tropisk fiskart. Därför är projektet SALMONAID, med utfodring av regnbågslax av fiskfoder baserat på mer högvärdigt protein, nästa steg för att komma närmare industriell produktion av ett miljömässigt hållbart fiskfoder.

För mer information, kontakta gärna

Sara Hornborg, RISE Biovetenskap och material, forskare och projektledare för SALMONAID.

Tel. 010-516 66 96, mobil: 073-026 84 37, sara.hornborg@sp.se

Björn Alriksson, gruppchef Bioteknik Processum.

Tel 010-516 67 53, mobil: 070-204 46 64, bjorn.alriksson@processum.se

Anders Kiessling, professor vid SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Mobil: 070-391 93 99, anders.kiessling@slu.se

Fredrik Östlund, marknadsanalytiker, DomInnova

Tel. 0660-755 26, mobil: 070-819 11 74, fredrik.ostlund@domsjo.adityabirla.com

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se