RFSL Stockholm

Regnbågspriset till hbt-aktivister i KD

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2011 19:30 CEST

Under Prideveckan delar RFSL Stockholm ut de traditionsenliga priserna Regnbågspriset och Rosa tisteln. Regnbågspriset går till den som under året verkat positivt för hbt-personers rättigheter och Rosa tisteln till den som gjort något negativt för hbt-personer. 2011 går Regnbågspriset till tre aktivister inom Kristdemokraterna som varit starkt pådrivande för hbt-personers rättigheter. Rosa tisteln går till Sollentuna kommuns socialtjänst som på märkliga grunder nekade ett samkönat par att vara fosterfamilj.

Regnbågspriset 2011 tilldelas de tre KD-politikerna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber för att de inom sitt parti, trots internt motstånd starkt drivit frågor som avskaffande av tvångssterilisering vid könsbyte och rätten till adoption för samkönade par. Om de enskilda personerna kan dessutom sägas att de har visat stort personligt mod genom att i Eriks Slottners fall vara en av de första öppet homosexuella ungdomsförbundsordförandena, i Magnus Kolsjös fall vara initiativtagare till seminarier på Pride och i Caroline Szybers fall i egenskap av distriktsordförande i Stockholms stad beslutat att ha ett tält på Pride. Eftersom KD idag besitter flera av de ministerposter som ansvarar för viktiga hbt-frågor blir dessa tre hbt-aktivisters kamp särskilt angelägen. Priset ges till dessa tre personer (ej partiet) som fortsatt uppmuntran för dem och andra att inte ge upp.

Rosa tisteln 2011 tilldelas Sollentuna kommuns socialtjänst för att ha nekat ett samkönat manligt par att vara fosterfamilj. Det ställs och ska ställas höga krav på dem som ska bli fosterfamilj, men kön eller sexuell läggning kan inte vara ett skäl att neka. Det manliga paret var utredda och godkända samt uppmanades att söka föräldraledighet för ett ettårigt barn. Därefter ändrade sig dock socialtjänsten efter att ha tagit upp den sexuella läggningen med de biologiska föräldrarna. Ärendet är anmält till diskrimineringsombudsmannen. Socialtjänsten har i detta fall inte gå ut och förklarat sig – vare sig om det rör sig om ett missförstånd eller erkänt att man gjort fel. Det är en stor brist. Oavsett om det kommer att bedömas som diskriminering i lagens mening eller inte är ändå själva hanteringen kränkande och därför tilldelas Sollentuna socialtjänst priset. Förhoppningen är att detta pris ska kunna omvändas till något positivt om rutinerna ändras på så sätt att kön och sexuell läggning inte ska få någon betydelse.

Priserna delas ut på lördagen den 6 augusti 2011 ca kl 20 på stora scenen i Pride Kungsan (Kungsträdgården).

För mer information, kontakta

Richard Svahn, ordförande RFSL Stockholm, richard.svahn@stockholm.rfsl.se , 0767876551 eller

Johanna Wistedt, vice ordförande RFSL Stockholm, johanna.wistedt@stockholm.rfsl.se , 0767876552