Botkyrka kommun

Regnvatten ska renas i Botkyrka kommun

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:57 CET

Botkyrka kommun genomför en långsiktig miljösatsning i norra Botkyrka, ett område där det bor över 35 000 personer, i samband med denna miljöinvestering kommer det att anläggas dagvattenparker i Fittja och Alby för rening av regnvatten.

Kommunen vill ta hand om smutsigt regnvatten med säkra och effektiva metoder. All rening kommer att ske genom så kallade öppna parksystem. Framförallt blir Albysjön renare, vilket gynnar djur och växtliv. Eftersom många av sjöarna i Botkyrka kommun sitter ihop i ett gemensamt flöde kommer insatsen att få en positiv effekt för stora delar av kommunen.

- Det handlar om en investering på ca 100 miljoner kronor på att förbättra vattenmiljön i norra Botkyrka, stadsdelar som är eftersatta när det kommer till vattenrening, säger Dan Gahnström (mp), ordförande i tekniska nämnden.

Förutom att dagvattenparkerna hjälper till att rena smutsigt regnvatten vill kommunen erbjuda parker som rekreationsplats för medborgarna. Parkerna ska bland annat vara tillgängliga för lek och spel och ska kunna användas som pedagogiska platser för barn, som kan lära sig mer om växter och djur i vatten. Parkerna kommer att utsmyckas med konst i samarbete med olika konstnärer.

- Kommunen planerar för en arkitekttävling där boende i Alby och Fittja kan vara med och rösta på olika förslag på utformning av parker som arkitektkontor hjälper kommunen att ta fram, säger John Staberg VA-chef i kommunen.

För mer info, kontakta:

Dan Gahnström, ordförande i tekniska nämnden, tfn: 08-530 614 41

E-post: dan.gahnstrom@botkyrka.se

John Staberg, VA-chef, tfn: 08-530 613 85 E-post: john.staberg@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 82 400 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se