Socialdepartementet

Rehabilitering är inte en del av sjukförsäkringen

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:07 CEST

Trots otaliga utredningar och försök att förbättra och reglera fungerar rehabiliteringen av sjukskrivna fortfarande mycket dåligt. Det är en av slutsatserna i Socialförsäkringsutredningens senaste skrift Rehabilitering - ett långt lidandes historia som skrivits av Sisko Bergendorff på Försäkringskassans huvudkontor på uppdrag av utredningen.

- Det är alldeles för många som upplever sig ha hamnat mellan stolarna och som inte fått det stöd de förväntat sig, kommenterar utredaren Anna Hedborg.
Uppdragen till de inblandade aktörerna är både otydliga och ologiska. I synnerhet för mindre arbetsgivare och för Försäkringskassan är det oftast omöjligt att leva upp till de förväntningar som finns. Otydligheten leder också till att samverkan och samordning förvandlas till förhandlingar om vem som skall betala för vad.
- Vad många nog inte inser är att rehabilitering faktiskt inte ingår i försäkringen. Den sjukskrivne har ingen rätt till rehabilitering och för arbetsgivarna är ansvaret för rehabåtgärder i praktiken en del av deras självrisk. Men här kanske det behövs en försäkring som gör en oförutsedd stor eventuell kostnad till en förutsägbar liten kostnad säger Anna Hedborg.

Kunskapen om vad arbetslivsinriktad rehabilitering leder till är bristfällig. Bland de faktorer som förefaller att underlätta återgång i arbete finns dock byte av arbete, arbetsuppgifter eller yrke.

- Det vore önskvärt att försäkringen i sig innehöll ett omställningsstöd som kunde bidra till den rörlighet vi i dag saknar, avslutar Anna Hedborg.

Skriften finns på utredningens hemsida: www.sou.gov.se/socialforsakringKontakt:
Petter Odmark
Utredningssekreterare
08-4052696
070-7930400
petter.odmark@social.ministry.se


För kommentarer:
Anna Hedborg
särskild utredare
08-405 41 74

Sisko Bergendorff
utredare
Försäkringskassans huvudkontor
08-786 93 17