Vänsterpartiet

Rehabilitering ska samordnas bättre

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 13:57 CET

Riksdagen debatterade idag ett förslag om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.

- Förslaget om samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna har arbetats
fram mellan socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet, sade Rolf
Olsson, riksdagsledamot (v).

En sådan samordning innebär, som vänsterpartiet ser det, ytterligare ett
led i arbetet för att långsiktigt minska ohälsan och förbättra
rehabiliteringsinsatserna. Konstruktionen bygger på en frivillig
överenskommelse mellan de fyra samverkansparterna. Målgruppen är
människor som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera
av parterna, för att förbättra eller uppnå förmåga till förvärvsarbete.
De åtgärder som får finansieras genom samordningen ska ligga inom de
samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att öka eller
återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Det är viktigt att

- det är fyra samverkande parter
- rehabiliteringsarbetet bygger på bredast möjliga bas
- ingen viktig part i rehabiliteringen står utanför.

- Principerna om likabehandling av människor måste bevaras även inom
ramen för en finansiell samordning. Inga genvägar eller gräddfiler i
rehabiliteringsarbetet ska skapas för vissa grupper på bekostnad av
andra. Det är också viktigt med en ordentlig utvärdering, både lokalt och
mer genomgripande på nationell nivå. En fråga som t ex måste följas noga
är gränsen för statens utgifter: 5 % av budgeterade utgifter för
sjukpenning. Den gränsen kan komma att behöva höjas.

- Sammanfattningsvis är det viktigt för oss i vänsterpartiet att allt
rehabiliteringsarbete, all planering och all uppföljning och utvärdering
genomsyras av ett tydligt köns-och integrationsperspektiv, sade Rolf
Olsson.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 070-343 96 82

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se