Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Rehabilitering viktigt för många med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 17:45 CEST

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen

- Under de senaste åren har rehabiliteringsfrågorna kommit allt mer i fokus, men nästan uteslutande handlat om rehabilitering för personer i arbetsför ålder som drabbats av en sjukdom eller skada. Väldigt lite är sagt, och ännu mindre är gjort vad gäller rehabilitering för människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning. Det sa Folkpartiets regionråd Jonas Andersson i Västra Götaland, när han talade vid en konferens under tisdagen.

Under de senaste åren har många av landets regioner och landsting minskat anslagen till rehabiliteringsprogram, rehabiliteringsvistelser och klimatvård. Västra Götalandsregionen har hållit uppe nivån på anslagen, men en högre ambitionsnivå gör att många upplever svårigheter att ta del av rehabiliteringsprogrammen. 

- Vi har i Västra Götalandsregionen antagit ett nytt och utvidgat regelverk för människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder att delta i rehabiliteringsprogram. Nu måste den ambitionshöjningen också åtföljas av mer resurser. Folkpartiet vill kraftigt öka möjligheterna att delta i rehabiliteringsprogram för kunna tillgodose de behov som finns, fortsatte Jonas Andersson (fp).

- Kontinuerliga rehabiliteringsprogram är viktiga för att upprätthålla bästa möjliga livskvalitet. Jag träffar många människor med funktionsnedsättningar som vittnar om att dessa möjligheter till återkommande ”rundsmörjning” gör att de kan upprätthålla viss eller full arbetsförmåga och är därför också samhällsekonomiskt lönsamt, sa Jonas Andersson, men betonade också vikten av att personer med funktionsnedsättningar också tar sitt egenansvar för sin hälsa.

- Folkpartiet vill säkerställa att alla som är i behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan som gemensamt upprättas av hälso- och sjukvården och den enskilde individen där det klart framgår vad den enskilde förväntas göra för egen del och vad samhället kan ställa upp med i form av rehabilitering, avslutade Jonas Andersson.


För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Jonas Andersson
jonas@liberal.se
0708-37 78 53

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
-

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.