Landstinget i Östergötland

Rehabiliteringen i öster samlas i egen enhet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:12 CEST

Från årsskiftet samlas den östra länsdelens öppenvårds-rehabilitering i en ny enhet. Vrinnevisjukhusets hemteam/ dagrehab, vårdcentralernas arbetsterapeuter samt primärvårdens sjukgymnaster, sedan 12 år organiserade i Primagruppen, samordnar då sin verksamhet.

– Eftersom rehabiliteringsresurserna länge har varit splittrade genomför vi nu en omorganisation för att samla och få ut mer av dessa resurser, något som särskilt blir till fördel för patienter som behöver stöd av ett team i sin rehabilitering, säger projektledaren AnnaCarin Forsmark, som tillsammans med en styrgrupp tagit fram underlaget till den nya organisationen.

Bättre omhändertagande
På Vrinnevisjukhuset går drygt hälften av rehabiliteringsresurserna till patienter i gränslandet mellan sjukhusvård och vård i hemmet. Inom hemteam/dagrehab handlar det så gott som enbart om patienter med stroke och andra neurologiska skador/sjukdomar. För hjärtpatienter, reumatiker och ortopedpatienter pågår en översyn, som ska vara klar till sommaren.

– Det är bra att man tagit tag i det här och jag hoppas att rehabiliteringsbegreppet nu kan stärkas i primärvården. Målet är givetvis att rehabiliteringen ska fungerar bättre och att patienterna därmed får ett bättre omhändertagande, säger Inger Nilsson, avdelningschef för hemteamet/dagrehab.

– För vår del innebär det framför allt att vårdkedjans länkar kommer närmare, samt en tydlighet i att för den som ”har sin säng hemma” finns rehabiliteringsresurserna knutna till primärvården.

Neuroenhet föreslås
Också verksamhetschefen för Primagruppen, Eva Lundqvist, välkomnar den nya organisationen och framhåller att samarbete/samverkan och teamarbete blir allt viktigare i vården.

– Vårt förslag är bland annat att skapa en neuroenhet där kompetens kring neurologiska sjukdomar samlas. Denna enhet blir en naturlig kontakt för både patienter och vårdaktörer att vända sig till efter utskrivning från sjukhuset. Vi ser med stor spänning fram emot en, som vi tror, väl fungerande rehabilitering i östra länsdelen.

Tydlig organisation
Arbetsterapeuten Malin Zimmerman, som tillsammans med tre kollegor ansvarar för patienter vid vårdcentralerna Sandbyhov och Kungsgatan, anser att det har saknats en helhetssyn för rehabiliteringen.

– Jag tycker det är mycket positivt att vi nu får den här samordningen och jag tror att bristerna i överapporteringen mellan sjukhus och primärvård nu förhoppningsvis kan övervinnas. Dessutom får vi en tydlig organisation. För en del arbetsterapeuter i primärvården upplevs ensamarbetet som en svag länk En bättre samordning, skulle kunna stärka detta, bara vi också i framtiden hittar de rätta samarbetsformerna.

Den nya öppenvårdsrehabiliteringen och dess formella uppdrag blir att ansvara för att utreda, bedöma och tillhandahålla rehabilitering av patienter i öppen vård, framförallt primärvård, men även för vissa ”gränspatienter” mellan slutenvård och öppenvård. Var enheten, som inte innefattar Finspång, ska ha sin bas och ledning är ännu inte klart.