Landstinget i Jönköpings län

Rehabmedicin i Jönköping håller världsklass!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:15 CET

Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov har fått högsta tänkbara betyg för sin verksamhet genom en treårig ackreditering.

Under tre dagar i november 2006 granskades rehabiliteringsmedicinska kliniken av den amerikanska organisationen CARF och i veckan kom det glädjande beskedet att kliniken har fått en ackreditering för tre år.

På rehabiliteringsmedicinska kliniken vårdas bland annat patienter med hjärnskador, ryggmärgsskador och långvarig smärta. Samtliga rehabiliteringsprogram för dessa patientgrupper, och program för övrig rehabiliteringsmedicin har ackrediterats.

Ett föredöme inom rehabiliteringsmedicin
Verksamhetschef Micael Edblom är glad och stolt:
– Det här är fantastiskt och visar att vårt utvecklingsarbete har gett resultat. Vi har länge haft en vision att vara ett föredöme inom rehabiliteringsmedicin, och nu har vi fått bekräftelse på att vi är det, inte bara i Sverige utan även internationellt. Och eftersom CARF verkligen sätter patienten i fokus tror jag att våra patienter ännu tydligare ska uppleva att vårt motto ”Alltid vårt bästa för dig” visar sig i allt det vi gör.

Omfattande granskning
Sedan 1966 har CARF granskat och ackrediterat rehabiliteringsinrättningar runt om i världen. Organisationens uppdrag är att säkerställa att verksamheterna håller hög rehabiliteringsstandard. En granskning innehåller en mycket omfattande genomgång av de olika rehabiliteringsprogrammen och rehabiliteringsresurserna, verksamhetens lokaler och tillgänglighet, rutiner kring bland annat säkerhet, hantering av information och IT, personal, mätningar och statistik samt ledning och ekonomi men även förmågan att involvera patienterna i arbetet och ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter.

Ackrediteringen är välkänd och utbredd i USA och har under de senaste tio åren sakta gjort sin intåg även i Europa. Två universitetskliniker i Sverige har sedan tidigare vissa delar av sin verksamhet ackrediterade enligt CARF. Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping är den första kliniken i landet utanför universiteten som blir ackrediterad.

Patientstödjare
Arbetet har bland annat inneburit att kliniken på ett tydligare sätt informerar patienterna om vad de olika rehabiliteringsprogrammen innehåller. Patienterna informeras muntligt och skriftligt om sina rättigheter och skyldigheter och utlovas svar på klagomål och frågeställningar inom en tydlig tidsram. De är delaktiga i teamarbetet och medverkar aktivt i att formulera mål för rehabiliteringen och uppföljning av den personliga rehabiliteringsplanen.

Det finns också patientstödjare som aktivt söker upp och ger patienten tid för frågor och funderingar kring sin rehabilitering. Patientstödjaren, som inte är en aktiv teammedlem, finns även med som stöd vid teammöten och följer sedan upp mötet. Patientstödjarens funktion är att stärka patientens roll i rehabiliteringsarbetet och hjälpa till att säkerställa att utlovade åtgärder genomförs.

Ett levande instrument
En granskning och ackreditering kräver stort engagemang och hårt jobb konstaterar verksamhetschef Micael Edblom:
– Personalen har under det senaste året gjort ett fantastiskt arbete. Parallellt med det dagliga rehabiliteringsarbetet har de jobbat med att förtydliga och förverkliga våra rutiner för att på så vis nå den nivå som CARF kräver för en ackreditering.

– Efter att den första chocken lagt sig över alla dessa standards som vi ska uppfylla, upplever jag ett enormt engagemang och tillfredsställelse bland personalen över att detta inte är en pappersprodukt som kommer att pryda hyllorna utan ett levande instrument i vår vardag.

Mer information
Micael Edblom, verksamhetschef, 036-32 26 01
Britt Karlsson, klinikadministrativ chef, 036-32 26 16

Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Anna-Lena Bengtsdotter
Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
anna-lena.bengtsdotter@lj.se
036-32 10 26, 070-382 10 26
www.lj.se/ryhov