REHACT AB (publ)

REHACT ABs aktie klar för handel på Alternativa aktiemarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:15 CET

Cleantechföretaget REHACT utvecklar och säljer ett prisbelönt helhetskoncept för komfortenergi (värme, kyla och ventilation) i byggnader: Rehact Energy System. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som det ger en mycket hög komfortnivå.

 

REHACTs VD Svante Bengtsson kommenterar:

”20 procent av all energi som produceras i EU och USA går till byggnader för att tillgodose vårt behov av värme, kyla och frisk luft. REHACT har utvecklat patenterad teknik för att på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt bidra till att minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft. I somras antogs ett EU-direktiv som påbjuder ”nära-noll”-energibyggnader. Den traditionellt tröga byggbranschen står därmed inför en enorm förändring och REHACT ser handelsstarten på Alternativa aktiemarknaden som ett första steg i bolagets strategi att bli en stark aktör inom marknaden för energieffektiva lösningar för byggnader.”

 

Alternativas VD Markus Muth kommenterar:

”REHACT AB är ett spännande bolag som tagit fram ett patenterat system för att minimera energiförbrukningen i fastigheter. Vi ser fram emot att erbjuda våra investerare ytterligare en investeringsmöjlighet inom Cleantech och välkomna alla aktieägare till en organiserad handel och förbättrad likviditet i REHACTs aktie.”

 

REHACTs finansiella information har erhållit bedömningen Godkänd + (G+). Finansiell information från bolaget finns på www.rehact.se. För mer information om handeln samt kundregistrering se Alternativas hemsida: www.alternativa.se, eller skicka frågor via e-post: info@alternativa.se.

 

För kontakt:

REHACT AB (publ)
Svante Bengtsson, VD
Tel: 0709 566 756
e-post: svante@rehact.com                                           

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)
Markus Muth, VD
Tel:  08-673 17 90
e-post: markus@alternativa.se

Cleantechföretaget REHACT utvecklar och säljer ett prisbelönt helhetskoncept för komfortenergi (värme, kyla och ventilation) i byggnader: Rehact Energy System. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som det ger en mycket hög komfortnivå.