REHACT AB (publ)

REHACT beslutar om spridningsemission

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:50 CEST

Styrelsen för REHACT AB (publ.) har beslutat att genomföra en emission av aktier och konvertibla skuldebrev under perioden 22 oktober – 16 november. Emissionen genomförs dels för att stärka bolagets kassa inför kommande projekt och förväntad offentlig finansiering, dels för att attrahera nya aktieägare. Spridningsemissionen genomförs därför utan företräde för befintliga aktieägare och enligt det bemyndigande som styrelsen fått av bolagsstämman 30 maj 2012. Inga teckningsrätter kommer att ges ut utan alla befintliga aktieägare kommer istället att erbjudas teckning via den postadress som finns noterad i bolagets aktiebok.

-REHACT har idag ca 600 aktieägare och att öka antalet aktieägare är en viktig del i vår långsiktiga strategi för att ge bolaget möjlighet att växa. Ledningen har de senaste åren arbetat för stabilisera bolagets ekonomi och REHACT har trots den globala finanskrisen stärkt både kassalikviditet och soliditet. REHACT tog i somras en prestigeorder i Holland och nyligen beslutade VINNOVA att stödja utvecklingen av våra produkter. Ledningen ser en ökad acceptans och ett ökande intresse för Rehact Energy System både utomlands och i Sverige och vill därför genom denna emission förbättra bolagets möjligheter att växa och hantera fler och större projekt. Aktieemissionen under november 2011 övertecknades och styrelsen vill göra även detta erbjudande riktigt attraktivt. Vi har därför valt att låta större delen av investeringen ligga som ett räntebärande lån med möjlighet för långivaren att vid fyra tillfällen omvandla lånet till aktier, förutsatt att aktiekursen är förmånlig för långivaren. REHACT har tidigare gett ut två konvertibellån och av dessa lån har ca 94 % konverterats till aktier, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

Emissionen omfattar maximalt 1 200 poster om 8 000 kr. Varje post består av 2 500 aktier av serie B samt 6 000 konvertibla skuldebrev. Skuldebreven ger investeraren 9,75 % i ränta i upp till fyra år och det finns även möjlighet till avkastning genom att vid fyra tillfällen kunna omvandla lånet till aktier i REHACT. Teckningskursen vid konvertering av lån är satt till 1,00 kr/aktie, vilket motsvarar 115 % av volymvägd snittkurs under tredje kvartalet 2012.

För fullständiga villkor kring emissionen hänvisas till det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av styrelsen senast den 22 oktober.

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.