REHACT AB (publ)

REHACT AB samarbetar med DETAIL GROUP i unik byggtävling

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 14:50 CET

Haninge kommun, som inbjudit till tävlingen, har för avsikt att sälja sex obebyggda fastigheter i centrala Dalarö, detaljplanelagda för bostadsändamål. Den nya bebyggelsen ska utformas med modern teknik för energihushållning och ta särskild hänsyn till det välkända skärgårdssamhällets egenart vid den arkitektoniska utformningen.

-  Det är ett ovanligt och spännande projekt i en framtidsinriktad kommun som prioriterar samverkan med aktörer som är inriktade på energieffektiva och ekologiskt hållbara bostäder, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB. För oss är det ytterligare en möjlighet att visa på flexibiliteten i Rehact Energy System för olika typer av fastigheter.

I tävlingsförslaget samarbetar REHACT AB med arkitekt- och kommunikationsbyrån DETAIL GROUP som partner. Kontoret arbetar med energi- och miljölösningar, byggnadsarkitektur och stadsplanering.

-  Riktigt gröna byggnader innebär maximal energieffektivitet, ekologiskt hållbara materialval och ekonomiskt försvarbara kalkyler, säger Haval Murad, arkitekt och VD på DETAIL GROUP. Arkitektur ska upplevas och inte bara vara något som ser bra ut på fotografier och det är naturligtvis extra viktigt på Dalarö, som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

För ytterligare information:
Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Haval Murad, VD, DETAIL GROUP
Tel: +46 704 085 633
Email: haval.murad@detailgroup.se
www.detailgroup.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.  


DETAIL GROUP är starkt fokuserade på gröna lösningar, hållbart byggande, hög miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande. Kontoret som idag består av 10 medarbetare startades 2010 och har redan vunnit ett antal tävlingar, bland annat ett barnlekland med tillhörande shopping centrum i Västervik, stadsplanering av ny bebyggelse på Blidö samt ett plusenergihus i Göteborg. Bolaget finns baserat i Stockholm och har ett pro-bono kontor i Falun.