REHACT AB (publ)

REHACT får finansiellt stöd från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 15:40 CEST

REHACT får finansiellt stöd ifrån VINNOVA för projektet ”Friskare luft med mindre energi” inom utlysningen för Bygginnovationer. Motivet bakom beslutet lyder: ”Projektet ligger väl i linje med Bygginnovationens målsättningar. Smartare ventilationssystem skapar förutsättningar för både minskad energianvändning under driften samt möjliggör en bättre inomhusmiljö. I enlighet rekommendation från med Bygginnovationens Affärsråd och Styrelse beviljar VINNOVA ett planeringsbidrag för att kartlägga förutsättningarna för konceptet.”

Beslutet innebär att REHACT får ett planeringsbidrag om totalt 130 000 kr som tillsammans med egna insatser från REHACT, kommer att användas för att söka ytterligare stöd om maximalt två miljoner kronor. Det totala stödet ska användas för ett utvecklingsprojekt som syftar till att påskynda utvecklingen av en produkt, tjänst eller process som är innovativ inom sitt marknadssegment, ger mätbara produktivitetsökningar och kan marknadsintroduceras inom tre år efter projektstart.

-Vi är mycket glada över att både Bygginnovationens affärsråd och VINNOVA ser den långsiktiga potentialen till energieffektivare ventilation med de tekniska lösningar som REHACT utvecklar. REHACT kommer nu att tillsammans med en forskargrupp från KTH och experter från Avanture att använda detta bidrag för att ytterligare förbättra förutsättningarna för en bred marknads-introduktion av de lösningar vi idag säljer till pilotkunder, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.


För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

VINNOVA: www.vinnova.se
Avanture: www.avanture.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.