REHACT AB (publ)

REHACTs företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:45 CET

Miljöteknikbolaget REHACT genomförde under perioden 11 november – 4 december en företrädesemission på ca 11,9 miljoner kronor. Intresset för bolaget och emissionen har varit mycket stort och emissionen är kraftigt övertecknad.

Emissionen bestod av en del på ca 11,9 miljoner kronor som tecknades med företräde. Då intresset varit mycket stort bland både gamla och nya aktieägare blev denna emission kraftigt övertecknad. Emissionen innehöll även en övertilldelningsoption på 5,5 miljoner kronor. Intresset är dock större än även denna övertilldelning. Då de som tecknat med företräde även har företräde på denna övertilldelningsoption är det i skrivande stund inte klart i vilken omfattning tilldelning kommer att kunna ges bland de som tecknat helt utan företräde.

Sammanställning pågår och styrelsen förväntas fatta slutligt tilldelningsbeslut i början av vecka 50, dvs efter den 9 december. Tilldelningsbeslutet och den slutliga teckningsgraden kommer att kommuniceras ut via pressmeddelande. När tilldelningsbeslutet är fattat kommer avräkningsnotor omgående att skickas ut till de som fått tilldelning. Betalning skall ske inom tre dagar.

-Det är mycket glädjande att intresset för vår emission återigen varit så stort, det är tredje gången vi blir övertecknade. Vi står nu stärkta för att kunna genomföra de planer vi har för att expandera bolaget och uppföra de första referensinstallationerna i Sverige, något vi sett fram emot länge, säger Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se


REHACT AB (publ) utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.