REINERTSEN Sverige AB

Reinertsen projekterar nytt dubbelspår i Norge

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 16:08 CET

REINERTSEN har i dagarna skrivit kontrakt med norska Jernbaneverket. Uppdraget är värt ca 45 miljoner SEK och gäller en etapp på Vestfoldbanan, som ska byggas ut till dubbelspår. REINERTSEN ska ta fram regulerings-/detalj- och bygghandling för mark- och tunneldelarna på sträckan Farriseidet – Telemark, en 8,8 km lång sträcka.

- Detta är ett av de största projekten inom infrastrukturområdet som vi haft i Reinertsen, säger David Hellström, VD på REINERTSEN Sverige. Jernbaneverket är en mycket intressant kund för oss och de kommer att genomföra flera betydande utbyggnadsprojekt inom de närmsta åren.

Vestfoldbanan ska uppgraderas till dubbelspår för höghastighetståg (250 km/h). Restiden mellan Larvik och Porsgrunn kommer efter utbyggnaden att minska från dagens 34 minuter till 12 minuter. Kontraktet gäller arbete inom områdena miljö, geoteknik, landskapsarkitektur, mark, VA och väg, inklusive konstruktionshandlingar för sju broar. Arbetet genomförs av REINERTSEN i både Sverige och Norge. Samarbetspartners i uppdraget är Vectura och NGI.

- Vi har sedan 1993 arbetat med Banverket i Sverige och det känns roligt att nu också få uppdrag av Jernbaneverket, säger Mattias Hörling, affärsområdeschef för Infrastruktur på REINERTSEN Sverige. Sedan tidigare vet vi att vi är ett av Sveriges mest konkurrenskraftiga företag inom brospecifika tjänster och det är främst broteknisk kompetens som efterfrågas från Sverige i detta uppdrag, avslutar Mattias.

 

För mer information kontakta: David Hellström, 031-779 15 50 eller david.hellstrom@reinertsen.se

REINERTSEN Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag REINERTSEN AS. I Sverige verkar vi inom affärsområdena Olja & Gas, Energi & Industri och Infrastruktur. Vi har 190 medarbetare i Göteborg, Stenungsund, Malmö och Stockholm. De senaste åren har koncernen haft en stark tillväxt och har idag fler än 1800 anställda och en omsättning på 3,5 miljarder kronor.