IFS

Reinertsen väljer IFS Applications för ökad konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:14 CEST

Reinertsen, en av nordens ledande EPCI-leverantörer (Engineering, Procurement, Construction and Installation) inom olje- och gasbranschen, har valt delar av IFS Applications för att förbättra styrning, kontroll och kvalitet i sina onshore- och offshoreprojekt. Implementeringen av lösningen är en del av koncernens tillväxtstrategi och systemet ska bland annat förbereda bolaget på nya uppdrag.

Reinertsen var från början ett renodlat ingenjörsföretag, med bl.a. fokus på rörledningar inom olje- och gasindustrin i Norge, men har under åren växt till att bli ett av nordens största konsult- och entreprenadbolag. Idag har koncernen över 2000 anställda och levererar heltäckande EPCI-tjänster och V & M–projekt (underhåll och modifiering) till bl.a. oljeplattformar och raffinaderier runt om i Skandinavien och Ryssland. Nyligen ingick Reinertsen ett ramavtal med Statoil om underhåll och modifiering på norsk sockel till ett värde av 4 miljarder Nkr.

För ett projektfokuserat företag som Reinertsen är det kritiskt att kunna kontrollera risker, kostnader, likviditet, resurser och tid på ett effektivt sätt. Lösningen från IFS inkluderar Engineering Register och Asset Information Manager, som samlar all detaljerad konstruktionsdata centralt och gör det möjligt att använda denna i ex. kritiska inköpsprocesser. I tillägg levereras effektiva rapporteringsverktyg för projektstatus på konstruktionsdata. IFS Applications för EPCI Contractors stödjer affärsprocesser inom konstruktion, kontraktshantering, projektstyrning, inköp, underleverantörshantering, dokumentstyrning, ekonomi, materialstyrning, montage, personalhantering och eftermarknad. Lösningen innehåller också CAD-interface och standardintegrationer mot planeringsverktyg. Med en gemensam engineeringlösning får Reinertsen förbättrad projektstyrning, färre felkällor samt en mer produktiv och motiverande arbetssituation för sina medarbetare.

– Inom olje- och gasbranschen ser vi nu tydliga tendenser på att marknaden är på väg att återhämta sig från lågkonjunkturen. Redan under hösten väntar nya storprojekt och med branschlösningen IFS Applications for EPCI Contractors är vi väl förberedda på att leverera EPCI-uppdrag ännu effektivare, säger Geir Suul, Affärsutvecklingschef på Reinertsen.

Implementationen av IFS lösning förväntas vara klart runt årsskiftet 2010/2011 och IFS konsulter arbetar nu med att integrera IFS Applications mot Reinertsens befintliga system för att bolaget ska kunna dra nytta av en helintegrerad lösning.

– Vi valde IFS Applications eftersom det bygger på en öppen, SOA-baserad arkitektur med friliggande komponenter, vilket gör implementeringen snabbare, billigare och enklare än det som IFS konkurrenter erbjöd. IFS har även gedigen kunskap inom implementering och integrering vilket var avgörande för att vi skulle klara av en effektiv utrullning, fortsätter Geir Suul.

– I IFS har vi under många år arbetat tillsammans med våra kunder för att ta fram flexibla lösningar som ska hjälpa EPCI-leverantörer att effektivisera sin verksamhet och agera snabbt för att möta marknadens behov. Affären med Reinertsen bekräftar att vi är på rätt väg, säger Glenn Arnesen, VD på IFS Scandinavia.

IFS fokuserar på leverantörer till olje- och gasindustrin och har under flera år levererat lösningar till dessa. IFS erbjuder en komplett, integrerad branschlösning som hanterar projektens hela livscykel från konstruktion, projektstyrning, inköp, logistik och tillverkning till installation och eftermarknadsservice. Bland kunderna på norsk och brittisk sockel finns Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Apply Sørco, Dresser-Rand, STX Europe, Seadrill, Seawell, NCA, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, BWO, Hamworthy Gas Systems och Harland and Wolff.

KONTAKTINFORMATION

Anne Vandbakk
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com
Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om Reinertsen
Reinertsen erbjuder tjänster inom olja och gas, industri, bygg och anläggning samt logistik. Reinertsen levererar tjänster i hela värdekedjan, från projektutveckling till utförande, installation och drift. Reinertsen är en av de största aktörerna i Norge inom sina marknadsområden, med mer än 2000 anställda och en omsättning på 3,3 NOK Mkr. Företaget finns i Trondheim, Orkanger, Oslo, Bergen, Bodø, Göteborg, Stockholm, Stenungsund, Malmö och Murmansk. I över 60 år har Reinertsen genomfört större utvecklingsprojekt, både på land och till sjöss. Genom att arbeta i tvärvetenskapliga team används de anställdas kompetens och erfarenhet från olika stadier i hela värdekedjan, och företagets ingenjörer arbetar tätt samman med medarbetare inom tillverkning, installation och entreprenad. Detta bidrar till att Reinertsen kan skapa ökat värde för kunderna, samtidigt som anställda får intressanta utvecklingsmöjligheter.

Mer information finns på www.REINERTSEN.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.