Statsrådsberedningen

Reinfeldt: Hyresrätter bra idé i city

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 15:32 CET

De senaste två dagarna har det i dagspress förekommit artiklar som ger intrycket av att statsminister Fredrik Reinfeldt uttalat sig emot hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad. Det är en felaktig bild, tvärtom stödjer statsministern behovet av en bättre fungerande hyresmarknad. Exempelvis saknar rubrikerna stöd i de intervjuer som genomförts och statsminister Fredrik Reinfeldt tillskrivs åsikter som inte framförts.

För att möjliggöra för människor att själva bilda sig en uppfattning om vad som sades vid de två intervjutillfällena ligger nu ljudfilerna i högerkanten. Nedan finns även utdrag ur intervjuerna:

Fråga: Men om det inte funkar i innerstan, ska vi inte ha några hyresrätter?
Fredrik Reinfeldts svar: Jo, jag har i många sammanhang påpekat att hyresrätten har absolut funktion på hyresmarknaden i att möjliggöra rörlighet för grupper som har svårt att orka med att betala kapitalinsatser, för att möta den rörlighet på arbetsmarknaden som vi i allmänhet bejakar. Då är det bättre med hyresrätter många gånger än ägda alternativ, men då ska dom fungera som hyresrätter och problemet är att det gör dom ju inte. Och jag tror att möjligtvis, för att även i innerstan är det inte ett fixerat tillstånd, det går även där att, har jag sett, bygga nytt. Alltså få en produktion som gör att vi också får ökat byggande. Det tror jag också är ett sätt som man måste beakta i detta. Men jag tycker att man kan inte komma förbi det här att det kvardröjande problemet är att hyresrätten i sig inte fungerar som hyresrätten är tänkt och då blir det svårt att åtgärda det bara genom att säga hur många hyresrätterna ska vara.

Fråga: Om jag förstod dig rätt bara, jag ska skriva det där i eftermiddag till morgondagens tidning. Vi pratade ju om innerstaden då alltså, att hyresrätten där är ett problem det var ju det du återkom till.
Fredrik Reinfeldts svar: Ja, alltså jag köpte inte din bild av att vi har en del av marknaden som heter bostadsmarknaden som fungerar på ett visst sätt och en annan del som heter hyresrätt som fungerar som hyresrätter är tänkta. Utan min poäng var att hyresrätter som dom borde vara - och dom behövs - det är ju liksom ingen kapitalinsats, möjliggör större rörlighet inom bostadsbeståndet, kan man ringa upp till en värd eller till en bostadsförmedling och få med en ganska kort varsel och i stora delar av Sverige och i många andra länder fungerar hyresrättsmarknader så men det gör den inte i Stockholms innerstad.

Intervjuerna genomfördes den 9 februari 2011 i Malmö och den 10 februari 2011 på Rosenbad i Stockholm. Bilden som åtföljer en av artiklarna är beskuren och härrör från Tysklands förbundskansler Angela Merkels besök i Stockholm den 25 augusti 2008.


Kontakt:
Roberta Alenius
Presschef hos Fredrik Reinfeldt
08-405 49 04
070-270 72 17