Världsnaturfonden WWF

Reinfeldt, ta chansen att leda EU in i det lågfossila samhället!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:46 CEST

- Sverige har uttryckt höga ambitioner på miljöområdet inför ordförandeskapet. Ett positivt ledarskap från Sveriges sida kan nu göra all skillnad. Mitt i det svåra läge som finanskrisen innebär behöver EU-länderna lyfta blicken och se sin chans att ta klivet in i det energieffektiva och lågfossila samhället och inte fastna i interna problem, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

- Miljöarbetet måste integreras på alla områden. Många orsaker till såväl klimatförändringar, döende hav och förlust av biologisk mångfald finns i beslut utanför miljöområdet. Det är tydligt inte minst i Östersjön, där subventioner till fisket och jordbruket driver utvecklingen åt ett helt annat håll än satta miljömål. Ett drivande svenskt ordförandeskap kan bidra till att EU på allvar tar med hållbarhetsdimensionen i budgetöversynen och översynen av Lissabonstrategin.

Sveriges ordförandeskap inträffar när världen står inför både en klimat- och finanskris. Trots att finanskrisen påverkat människors vardag i stora delar av världen, bleknar den i jämförelse med det globala ekologiska underskottet. Det kommer bara att dröja några årtionden innan det krävs ett helt jordklot till för att möta efterfrågan på energi, mat och råvaror. Den svenska regeringen har genom ordförandeskapet stora möjligheter att leda EU genom den finansiella krisen för att nå de grundläggande förändringar som krävs för att ställa om till ett långsiktigt hållbart och klimatsäkert samhälle. Kortsiktiga lösningar och halvmesyrer riskerar att låsa in världen i ett ohållbart läge - men krisen ger också möjligheter till konstruktiva förändringar.

WWF anser att ett lyckat ordförandeskap kräver:

Ett klimatavtal värt namnet, där EU minskar sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och minst 30 procent är inhemska minskningar. Industriländerna måste förbinda sig att stå för en viss del av finansieringen. Det gäller såväl utsläppsminskningar, inklusive åtgärder för att hejda avskogning i tropikerna (REDD), som anpassning till klimatförändringar.

En Östersjöstrategi som integrerar de jordbruks- och fiskefrågor som bidrar till Östersjöns problem. Idag är mer än 80 procent av EUs subventioner till fisket och jordbruket miljöskadliga eller missriktade.

Europeisk uppslutning kring en vision för biologisk mångfald som grund för förnyade internationella åtaganden efter 2010 och ett mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2020.

Att FLEGT-förordningen, som ska hejda olaglig avverkning av skog, gått igenom rådets första läsning med flertalet av parlamentets tillägg.

Att reformerna av den gemensamma jordbruks- (CAP) och fiske- (CFP) politiken medför en verklig kursändring. Det innebär att missriktade subventioner ersätts med betalning för produktion av kollektiva nyttigheter, dvs. varor och tjänster som är till gagn för oss alla men som inte kan köpas och säljas på en marknad, som skydd av biologisk mångfald eller bevarande av kulturella värden.


"WWFs förväntningar på det svenska ordförandeskapet i EU 2009" bifogas som pdf.


För frågor, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 00, 070-105 30 55

Peter Westman, naturvårdschef, WWF
Tfn: 076-837 80 59

Marie von Zeipel, pressanvarig WWF
Tfn: 070-629 10 77Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.