Europaparlamentet

Reinfeldt: "Vi måste agera nu"

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 11:17 CEST

Investeringar i förnybar energi, energieffektivisering och åtaganden också från utvecklingsländerna. Det är några av de åtgärder som statsminister Fredrik Reinfeldt lyfte fram för att stävja klimatförändringarna. Det var klimathotet och krisen i den globala ekonomin som stod i fokus när statsministern presenterade det svenska ordförandeskapets arbetsprogram för Europaparlamentet idag.

Fredrik Reinfeldt - som nu leder arbetet i rådet fram till december - debatterade idag det svenska ordförandeskapets arbetsprogram med Europaparlamentet. Han efterlyste ett samlat ledarskap i Europa. Klimatfrågan är en ödesfråga.

- Vi måste visa ledarskap och stå fast vid våra löften. Europa är avgörande för att få med andra i en global överenskommelse. Världen över måste vi sätta ett pris på utsläppen. Vi måste börja använda nationella koldioxidskatter och utsläppshandel. Då växer de miljövänliga alternativen fram. Sätts priset på användande av fossila bränslen utan hänsyn till klimatpåverkan, kommer den globala uppvärmningen fortsätta, sade Reinfeldt.

Reinfeldt underströk att det inte räcker med att begränsa utsläppen i en krets av länder som frivilligt tar på sig reduktioner.
- Vi måste också diskutera finansieringen av investeringar i utvecklingsländerna. Vi behöver säkra en snabb tekniköverföring. Och vi behöver se till att också utvecklingsländerna gör åtaganden för att bryta den utveckling de nu har framför sig.

Reinfeldt ville också se investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Han efterlyste också investeringar i den gröna ekonomin "detta kommer att skapa nya arbetstillfällen och driva på tillväxten under de kommande årtiondena",menade han.

Tillsyn för att hindra finanskriser
Reinfeldt lyfte också fram fortsatta åtgärder för att ta EU-länderna genom finanskrisen. Enligt kommissionens prognoser kommer underskotten inom EU att överstiga 80 procent av BNP nästa år.

- Vi måste återupprätta förtroendet för finansmarknaderna. Vi måste snabbt få på plats fungerande tillsyn för att förhindra att liknande kriser uppstår i framtiden.
Det svenska ordförandeskapet arbetar för att rådet ska kunna enas om detta innan årets slut. Och vi hoppas på er hjälp att föra det snabbt och slutgiltigt i hamn.
Våra medborgare kommer inte att acceptera att skattemedel används fler gånger för att rädda finansinstitut som agerat oansvarigt, sade Reinfeldt.

Han underströk vikten av en stegvis återgång till stabilitetspaktens regler.

Han efterlyste också en social dimension i europapolitiken som bygger på sunda offentliga finanser och på att få in fler på arbetsmarknaden.
- Det är det absolut bästa sättet att värna våra välfärdssystem, sade Reinfeldt.

Stockholmsprogrammet - säkerhet i EU
Reinfeldt betonade också vikten av att få Lissabonfördraget på plats. Fördraget kommer att göra EU mer demokratiskt, mer öppet och mer effektivt.
- Viktigast är att med Lissabonfördraget på plats sätts punkten för en inåtvänd fas i
EU-samarbetet, menade Reinfeldt.

Han lyfte också fram ordförandeskapets prioriteringar på rättsliga och inrikesområdet. Under det svenska ordförandeskapet ska Stockholmsprogrammet sjösättas.

- Det är ett program som vässar de instrument som skapar säkerhet i EU och som bekämpar organiserad brottslighet och terrorism.

- Samtidigt skapar vi en bättre balans mellan dessa instrument och de åtgärder som säkerställer rättssäkerhet och som skyddar individens rättigheter.
Det ser också till så att den som söker asyl i EU möts med ett gemensamt och rättssäkert system. Mer lika mottagning och asylprövning, mer lika återvändande politik, konstaterade Reinfeldt.

- Drömmen om en framtid i Europa är stark hos många. Samtidigt blir Europas befolkning äldre och äldre. Genom ett flexibelt system för arbetskraftsinvandring kan dessa två realiteter mötas, sade han.För mer information kontakta:
Marina Lähteenmaa
Pressekreterare
Tel: +46 8 562 444 61
Mobil: +46 70 998 96 41
marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu