Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Reinfeldt vill se nordiskt globaliseringsråd

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:09 CET

Ett nordiskt globaliseringsråd vid sidan av de nationella föreslog den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt i det nordiska toppmötet som inledde Nordiska rådets session i Köpenhamn på tisdagen.

Avsikten med ett nordiskt globaliseringsråd skulle vara att utveckla nordiska strategier för att möta de framtida utmaningarna i globaliseringens kölvatten. Även om de nordiska länderna delvis har valt olika vägar finns mycket som är gemensamt, menade Reinfeldt. Han erbjöd sig att gå i spetsen för att få fram en organisationsmodell för ett sådant råd.

Reinfeldt fokuserade i sitt anförande på det som han kallade en icke önskad effekt av välfärdsmodellen, en grupp som står utanför och känner maktlöshet. Han framhöll att en stor skattefinansierad sektor inte är ett egenvärde om människor trots det hamnar utanför arbetsmarknaden eller att skolan inte ger barnen en bra utbildning. Man skall dock inte ändra hela den nordiska modellen, bara det som skapar utanförskap, poängterade han.

Reinfeldt framhöll inte bara värdet av nordiskt samarbete utan att Norden också samarbetar med andra länder i vår närhet, i första hand med våra baltiska grannar.