Chalmers Innovation

Rejäl ökning av kvinnor i tekniska innovationsbolag

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 08:00 CEST

27 %, så stor är ökningen mot föregående år av antal anställda kvinnor i bolagen vid Chalmers Innovation. -Det känns oerhört positivt att resultaten av vårt fokuserade arbete nu även syns i antalet kvinnor som verkligen anställs säger Petra Palmgren Lindwall som är ansvarig för rekryteringar vid Chalmers Innovation.

Under 2008 påbörjades 61 rekryteringar i bolagen på Chalmers Innovation. Det rör sig både om anställningar och styrelseuppdrag.

-Nu står rekryteringarna av kvinnor för nära hälften av alla nyrekryteringar, något som vi tidigare aldrig kunnat uppvisa. En förklaring till att vi har lyckats få in fler kvinnor till våra bolag är att vi sedan tre år arbetar med ett koncept kring organisationsutveckling, vilket bland annat innefattar stöd vid rekrytering. Där har vi tryckt på att mångfald i bolag vad gäller kön, etnicitet och ålder ger dynamik och bättre möjligheter till tillväxt, fortsätter Petra.

-Vi har också haft flertalet workshops och utbildningsinsatser med temat "mixat är bäst". Där vi lyfter fram att mixen av individer är en del av framgångsfaktorerna för ett företag. Det kan vara en av bakgrunderna till det resultat som vi nu kan se, säger Petra vidare.

- Att jobba i ett företag som är nystartat är oerhört utmanande, men också väldigt flexibelt och givande. Som VD får jag göra saker jag aldrig hade fått ansvar för i en större organisation, säger Johanna Lundstedt VD för Syspiro Diagnostics ett av inkubatorföretagen vid Chalmers Innovation.

Bolagen på Chalmers Innovation påbörjade under fjolåret 61 rekryteringar. De befattningar som flest bolag behövt rekrytera är verkställande direktörer, affärsinriktade projektledare, tekniska säljare och systemutvecklare/programmerare. Det har också rört sig om ett flertal styrelseuppdrag.

- I tider då andra företag drar ner i verksamheterna, så ser vi till vår glädje, fortfarande samma anställningstakt som tidigare i våra företag, säger Petra Palmgren Lindwall.

Att bolagen går bra visar sig också genom att inga företag i inkubatorn har behövt säga upp personal under fjolåret, trots rådande lågkonjunktur.

För ytterligare information kontakta:
Petra Palmgren Lindwall, affärsutvecklare och Human Resource på Chalmers Innovation, 0734-31 54 00 , petra@chalmersinnovation.com

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation,  031-772 8047  olle.stenberg@chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 varit involverad i starten av 90 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt 8-10 nya företag varje år. www.chalmersinnovation.com