Akademibokhandeln

​Rejält resultatlyft och tillväxt i Akademibokhandeln

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:30 CET

Akademibokhandeln, med dotterbolaget Bokus, mer än fördubblar vinsten och redovisar ett rörelseresultat på cirka 74 miljoner kronor för 2015. Det motsvarar en resultatförbättring med över 40 mkr jämfört med 2014. Både Akademibokhandeln och Bokus ökade sin försäljning på en växande bokmarknad.

Den starka resultatförbättringen och tillväxten är en produkt av ökad försäljning, förbättrade marginaler, sänkta kostnader och ett starkare kunderbjudande. Samtidigt uppvisar bokmarknaden tillväxt efter flera år av nedgång. En ny kundklubb, Akademibokhandelns Vänner, lanserades i oktober 2015 och har redan attraherat 630 000 medlemmar.

– Jag är oerhört stolt över den stora resultatförbättringen och vår tillväxt. Nu står vi starka och kan, på denna stabilare marknad, satsa ännu mer offensivt på ett attraktivt erbjudande till våra kunder, säger Maria Hamrefors, VD.

Koncernens totala utveckling

Mkr 2015 2014 Förändring %
Försäljning 1766,7 1747,2 19,5 1,1 %
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 109,3 78,0 31,3 40,1 %
Resultat efter avskrivningar (EBIT) 74,3 33,6 40,7 121,1 %

Resultat efter avskrivningar för koncernen blev 74,3 mkr. Detta är en förbättring med hela 121,1 % eller 40,7 mkr. Båda bolagen bidrog till resultatförbättringen.

Omsättningen 2015 uppgick sammanlagt till 1766,7 mkr, motsvarande en tillväxt på 1,1 %
(3,6 % i jämförbara butiker).

Akademibokhandelns omsättning uppgick till 1 241 mkr och kedjan fortsatte att förbättra resultatet kraftigt. Resultat efter avskrivningar uppgick till 38,2 mkr, en ökning med 19,3 mkr (102 %) från 2014. Nedläggning av olönsamma butiker, förbättrade marginaler och fortsatta effektiviseringar förklarar resultatlyftet. Kundklubben Akademibokhandelns Vänner, som lanserades i oktober, är med 630 000 medlemmar redan en stor framgång.

Bokus, som förvärvades av Akademibokhandeln i mars 2014, omsatte 528 mkr och gjorde en kraftig resultatförbättring. Resultat efter avskrivningar mer än fördubblades och uppgick till 36,2 mkr, en ökning med 21,5 mkr från föregående år, till följd av ökad försäljning, marginalförbättringar och kostnadsbesparingar.

Mer information:
VD Maria Hamrefors, tel. 070-601 92 05

Akademibokhandeln AB, med dotterbolaget Bokus AB, driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 115 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet.

Omsättning: ca 1,7 miljarder. Ägare: Accent Equity, Killbergs Bokhandel, Stiftelsen Natur & Kultur samt ledning och styrelse. www.akademibokhandeln.se, www.bokus.com