Rejlers

Rejlers förvärvar Svenska Energihuset

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 10:41 CEST

Rejlerkoncernen AB förvärvade den 16 juli 2004 Svenska Energihuset AB.
Svenska Energihuset AB är ett leverantörsoberoende ingenjörsföretag som arbetar med
effektivisering, rationalisering och utveckling av svensk eldistribution. Företaget har 20
anställda med genomgående hög kompetens. Verksamheten bedrivs i Växjö och Stockholm.
Rejlers och Svenska Energihuset kompletterar varandra mycket väl. Bolagen blir tillsammans
klart marknadsledande för tekniska konsulttjänster inom eldistribution.
Svenska Energihuset omsätter ca 20 Mkr och kommer att ha en positiv påverkan på
Rejlerkoncernens resultat. Bolaget kommer att drivas vidare som självständigt dotterbolag till
Rejlers.
Som kommentar till affären säger Svenska Energihusets VD Roland Winsell att samgåendet
med Rejlers känns naturligt och att företagskulturen i de båda bolagen är likartad. Företaget
ges nu andra ekonomiska förutsättningar för att växa och utvecklas geografiskt vilket gagnar
våra uppdragsgivare.
Rejlers VD Peter Rejler säger att han är mycket glad att samgåendet med Svenska
Energihuset blivit möjligt. Synergieffekter uppnås genom ömsesidig fördjupning av
kompetens och större bredd av verksamheten. Rejlers är en offensiv kunskapskoncern och
förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi.
Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och
telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB,
Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska
Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är
noterat på NGM Equity.
För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
peter.rejler@rejlers.se
www.rejlers.se