Rejlers

REJLERS: REJLERS FÖRVÄRVAR SVENSKA ENERGIHUSET

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 13:20 CEST

Rejlerkoncernen AB förvärvade den 16 juli 2004 Svenska Energihuset AB.
Svenska Energihuset AB är ett leverantörsoberoende ingenjörsföretag som arbetar med effektivisering, rationalisering och utveckling av svensk eldistribution. Företaget har 20 anställda med genomgående hög kompetens. Verksamheten bedrivs i Växjö och Stockholm.

Rejlers och Svenska Energihuset kompletterar varandra mycket väl. Bolagen blir tillsammans klart marknadsledande för tekniska konsulttjänster inom eldistribution.

Svenska Energihuset omsätter ca 20 Mkr och kommer att ha en positiv påverkan på Rejlerkoncernens resultat. Bolaget kommer att drivas vidare som självständigt dotterbolag till Rejlers.

Som kommentar till affären säger Svenska Energihusets VD Roland Winsell att samgåendet med Rejlers känns naturligt och att företagskulturen i de båda bolagen är likartad. Företaget ges nu andra ekonomiska förutsättningar för att växa och utvecklas geografiskt vilket gagnar våra uppdragsgivare.

Rejlers VD Peter Rejler säger att han är mycket glad att samgåendet med Svenska Energihuset blivit möjligt. Synergieffekter uppnås genom ömsesidig fördjupning av kompetens och större bredd av verksamheten. Rejlers är en offensiv kunskapskoncern och förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi.För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
peter.rejler@rejlers.se
www.rejlers.se


Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.