Rejlers

Rejlers slutför förvärvet av Råbe Industrikonsult

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:43 CEST

(REJL B)

Rejlers förvärv av Råbe Industrikonsult är nu slutfört.

Råbe Industrikonsult, med kontor i Västerås, Sollentuna, Forsmark, Kalmar, Helsingborg, Göteborg och Örnsköldsvik, erbjuder tjänster inom projektledning, process- och anläggningskonstruktion, hållfasthets- och strömningsberäkningar samt riskanalys till i huvudsak kärnkraftsindustrin. Bolaget har cirka 70 medarbetare inklusive underkonsulter. Förvärvet kommer att komplettera Rejlers erbjudande till den svenska och finska kärnkraftsindustrin.

Förvärvet sker bland annat genom en nyemission om 500 000 aktier av serie B. Styrelsens beslut om nyemission har skett med stöd av bemyndigande från årsstämman. Emissionskursen, som baserats på en genomsnittlig marknadskurs mellan den 3-15 september 2010, har fastställts till 55,04 kronor per aktie. Emissionen innebär en utspädning med 2,2 procent av rösterna och 4,4 procent av kapitalet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Lars Solin, Ekonomidirektör, tel. 073-386 15 20
www.rejlers.se

 

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.