Rejlers

REJLERS TILL NORDISKA LISTAN

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:32 CET

(NGM: REJL B)

Styrelsen för Rejlerkoncernen AB (publ) har beslutat att ansöka om notering av B-aktien på Stockholmsbörsen; Nordiska listan.


Syftet med noteringen på Nordiska listan är att underlätta Rejlers fortsatta utveckling och expansion. Noteringen på Nordiska listan förväntas stärka Rejlers varumärke och ses som positivt av såväl affärsförbindelser som av nuvarande och framtida medarbetare.

Information om tidpunkt för noteringen på Nordiska listan kommer att lämnas så snart det kan ske. I samband med noteringen på Nordiska listan kommer Rejlers B-aktie att avnoteras från Nordic Growth Market.

Med anledning av ansökan om notering på Nordiska listan avgår Peter Rejler som styrelseledamot men kvarstår som Verkställande Direktör och Koncernchef.


För ytterligare information kontakta:
Lars Kylberg, Styrelseordförande, tel. 070-589 31 77
Kjell Sandin, Ekonomichef, tel. 0470-70 43 18 www.rejlers.se


Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, Rejlers Invest OY, Svenska Energihuset AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Energitjänster SK AB, Rejlers OÜ samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity.


Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.