Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Reklamexponering på Easy Wine Glass inbringar 1 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 10:30 CEST

Cefour Wine & Beverage har idag sålt licensrättigheter för reklamexponering på Easy Wine Glass till Shabacker Investment Group AB. Licensrättigheterna gäller för Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien och Kroatien.

Cefour har i sin produktion möjligheten att applicera logotyper direkt på sidan av glasen. Exponering av reklam kommer i huvudsak göras av bettingföretag verksamma online i nämnda regioner.
Då förväntad volymförsäljning i dessa områden beräknas till 2,5 Milj glas per år uppgår kontraktsvärdet till 1 MSEK som förskotteras. Detta medför en marginalförbättring på 40 öre per glas på dessa marknader. Licenskontraktets löper från 1/9-2013 t o m 1/9-2014

”Vi har länge tittat på dessa nya intäktsmöjligheter för Cefour. Reklamexponering på glaset kan självklart appliceras på flera marknader och därmed ge ytterligare intäktsmöjligheter till bolaget”, säger Styrelseordförande Mats Krönlein

För mer information, vänligen kontakta: Mats Krönlein +46 709 325006 mats@cefourwine.com

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com