Örebro Rättighetscenter

Reklamombudsmannen fäller omdiskuterad reklam för armbandsur

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 13:22 CEST

I våras anmälde Örebro Rättighetscenter klocktillverkaren Triwa för könsdiskriminerande reklam till Reklamombudsmannen. Reklamen i fråga föreställde en naken man i en utmanande pose, med en liten, till hälften dold klocka runt handleden. Reklamombudsmannen meddelade i dagarna att de bedömer reklamen som könsdiskriminerande.

Reklamombudsmannen skriver i sitt beslut att en reklam enligt praxis anses könsdiskriminerande om en man eller kvinna framställs som ett sexobjekt utan att detta har någon koppling till den marknadsförda produkten. Val av modell, poser och miljöer är faktorer som kan påverka bedömningen. I beslutet står följande: ”Reklamombudsmannen finner att mannen på bilden helt saknar samband med den marknadsförda produkten klockor. Han framställs genom att vara naken och genom sin pose som ett rent sexobjekt på ett sätt som kan anses kränkande. Marknadsföringen är därför könsdiskriminerande”.

Rättighetscenter möttes av starka reaktioner då anmälan uppmärksammades av Nerikes Allehanda. Några tyckte att det var onödigt att anmäla reklamen. Verksamhetsansvarig Vida Paridad tror att det kan bero på att det finns en utbredd bild i samhället av att bara kvinnor kan utsättas för könsdiskriminering. Därför är hon nöjd med reklamombudsmannens bedömning.

”Det är bra att demonstrera att könsdiskriminering inte bara drabbar kvinnor utan även män. Om vi vill ha ett jämställt samhälle är det viktigt att all form av kommersiell sexualisering uppmärksammas.”

Reklamombudsmannen är näringslivets egenåtgärdssystem för att säkra en hög etisk nivå inom marknadsföring.

”Att utnyttja mäns eller kvinnors nakna kroppar för att sälja en produkt är inte etisk marknadsföring. Det handlar inte om prydhet utan om att det ska finnas en ärlighet från marknadens sida”, menar Vida Paridad.

 

Kontakt:

Vida Paridad, verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter

Tel: 019-18 40 17, 076-006 20 42

Email: vida.paridad@rattighetscenter.se

Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som utan egen vinning arbetar mot all form av diskriminering i samhället. Den som utsatts för trakasserier eller negativ särbehandling kan vända sig till Rättighetscenter och få kostnadsfri juridisk rådgivning. Sedan 2009 kan Rättighetscenters jurister även föra sina klienters talan i domstol.