Operation 1325

Rekommendation till Ban Ki-moon: Kvotera in kvinnor i fredsförhandlingsteam och tillsätt speciell 1325-representant i säkerhetsrådet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 18:05 CEST

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Säkerhetsrådets ordförande Ruhakana Rugunda och det internationella samfundet fick en rad rekommendationer från konferensen. Så även det civila samhället.

En 1325-representant under generalsekreteraren och årligt ansvarsutkrävande

● Utse en Speciell representant under FN:s generalsekreterare för att bevaka kvinnors representation och

deltagande inom fredsprocesser

● Inkludera åtminstone 40 procent kvinnor i alla fredsprocesser, speciellt fredsförhandlingsteam

● Använd kvotering för att få in kvalificerade kvinnor i ledande ställning inom FN-systemet

● Ge djupgående utbildning inom jämställdhetsfrågor till all FN-personal och se till att genusexpertis ingår som kvalifikation för att uppnå senior ställning inom FN och att

● Kräv att alla medlemsstater årligen rapporterar till generalsekreteraren om landspecifika utmaningar och framsteg i förverkligandet av resolution 1325

● Inkludera tydliga svar och konkreta rekommendationer till medlemsstaterna i generalsekreterarens årliga rapport om säkerhetsrådets resolution 1325

● Anslå ekonomiska medel som långsiktigt finansierar löpande verksamhet som syftar till att förverkliga säkerhetsrådets resolution 1325

Kvotering för att öka kvinnors deltagande bland medlemsstaterna

● Inkludera kvinnor inom alla beslutsfattande nivåer och processer vad gäller freds- och säkerhetsfrågor genom att kvotera in åtminstone 40 procent kvinnor

● Varje medlemsland ska ha en handlingsplan med mätbara mål, tydliga tidsplaner, effektiva övervakningssystem och en definierad budget

● Utse en ambassadör för säkerhetsrådets resolution 1325

● Erbjud beslutsfattare grundlig utbildning om ojämställdhet och genusstrukturer

● Utveckla policies i den nationella handlingsplanen för att använda den erfarenhet som flyktingkvinnor innehar och för att förbättra behandlingen av dessa i konfliktområden

● Inkludera utbildning om resolution 1325:s värderingar redan på grundskolenivå

● Anslå ekonomiska medel för löpande verksamhet för att på lång sikt förverkliga resolution 1325

Civila samhället och kvinnoorganisationer uppmanades instifta 1325-pris

● Instifta ett Fred 1325-pris för att öka medvetenheten runt resolution 1325, hylla goda exempel och ge motiv för finansiering och stöd

● Etablera en plattform för att dela med er av historier från markplan som är lätta att ta till sig för en bred publik.

● Stärk kvinnors nätverk genom att använda internet och sociala medier för att dela på information och kunskap om mänskliga rättigheter och säkerhet

För mer information kontakta Helena Sundman, informationsansvarig Operation 1325

Tel. 073 641 46 16.


Operation 1325

Operation 1325 är en ideell paraplyorganisation för de fem kvinno- och fredsorganisationerna Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, UNIFEM Nationell Kommitté i Sverige, den svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Vi arbetar också i nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

Operation 1325 arbetar genom information, kapacitetsbyggande, utbildning, politisk påverkan och internationellt samarbete för att förverkliga resolution 1325 (2000) om Kvinnor, fred och säkerhet. Sedan 2006 samarbetar vi med kvinnor i Sudan samt i Israel/Palestina. Besök oss på: operation1325.se