Investor AB

Rekommenderat kontantbud om 111 kronor per aktie i Gambro

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 15:17 CEST


Indap AB (“Indap”), indirekt gemensamt ägt av Investor AB (“Investor”) och EQT IV (“EQT”), offentliggör idag ett kontanterbjudande till aktieägarna i Gambro AB (publ) (“Gambro”) att överlåta samtliga aktier i Gambro till Indap (“Erbjudandet”). Aktierna i Gambro är inregistrerade på Stockholmsbörsens A-lista.

Sammanfattning

Erbjudande om 111 kronor per aktie av serie A respektive serie B i Gambro

Erbjudandet innebär en premie om 30,5% jämfört med Gambros genomsnittliga aktiekurs på Stockholmsbörsen under de senaste tre månaderna fram till och med den 31 mars om 85 kronor. Motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 39,0%

Gambros styrelse rekommenderar Erbjudandet

Investor är största ägare i Gambro med 19,9% av aktiekapitalet och 26,3% av rösterna och har förbundit sig att överföra sina aktier till Indap

Acceptperioden beräknas löpa från och med den 7 april 2006 till och med den 10 maj 2006. Beräknad likviddag är den 17 maj 2006

En presskonferens kommer att äga rum på Berns (Kammarsalen), Berzelii park, Stockholm idag klockan 16.00 (CET) och en telefonkonferens kommer att äga rum klockan 18.00 (CET). Se nedan

“Genom ett ökat ägande kan vi underlätta genomförandet av tillväxtorienterade och värdeskapande åtgärder i Gambro. Dessa kan lättare implementeras i en onoterad miljö eftersom det tillåter ägarna och ledningen att ha en mer långsiktig investeringshorisont. Transaktionen har också en direkt positiv effekt på Investors finansiella position.” kommenterar Börje Ekholm, VD för Investor

“Det är vår uppfattning att Gambro i nuvarande utvecklingsfas kommer att gynnas av att vara privatägt, och att Investor och EQT är väl lämpade för att accelerera utvecklingen av företaget.” kommenterar Thomas von Koch, Senior Partner på EQT Partners AB


Detta erbjudande lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i något land där lämnande av erbjudandet eller godkännande av accept av detta inte skulle vara förenligt med lagar och regler i sådant land. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada eller Japan.