Stockholms stad

Rekord för Jobbtorg Stockholm 2012

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 07:15 CET

På måndagen beslutade arbetsmarknadsnämnden I Stockholms stad om verksamhetsberättelsen för 2012. Den visar på rekordresultat för Jobbtorg Stockholm, stadens gemensamma ingång till olika arbetsmarknadsinsatser.

Under 2012 var 7395 personer inskrivna vid Jobbtorg Stockholm och 56,4 procent avslutades. Med avslut menas att personerna kunnat gå från bidrag till jobb, studier eller annan försörjning. Det är den högsta noteringen sedan starten 2008.

-  Det är bra att vi förbättrat vårt resultat. Genom en hög personaltäthet och satsningar på metod- och kompetensutveckling har vi kunnat individualisera stödet mer än tidigare, säger Helene Bengtson, chef för Jobbtorg Stockholm.

Stockholm är en dynamisk tillväxtregion och kräver en snabbfotad arbetsmarknad. Jobbtorg Stockholm startade 2008 och verksamheten har tydligt jobbfokus. Lokala jobbtorg runt om i staden erbjuder ett aktivt stöd till arbetslösa stockholmare med försörjningsstöd. Konjunkturen påverkar givetvis hur målgruppen vid jobbtorgen ser ut. Idag är det fler som varit utan jobb en länge tid.

-  De grupper som har det svårare på arbetsmarknaden i sämre tider är personer med funktionsnedsättning, de som kommer till Sverige från länder utanför Europa, de som är över 55 år och de som saknar gymnasial utbildning. Under 2012 har vi jobbat särskilt med de som står långt från arbetsmarknaden. Genom ett flexibelt arbetssätt, med den enskildes behov i fokus, kan tiden för arbetslöshet kortas, förklarar Helene Bengtson.

Särskilda insatser för arbetslösa ungdomar har varit en prioriterad fråga under hela året. Av ungdomarna inom Jobbtorg Stockholm avslutades 67 procent. Det är en ökning jämfört med 2011 då siffran var 61,1 procent.

-  Därutöver har utvecklingsprojekten Merit och Filur kompletterat jobbtorgens ordinarie insatser och nått 243 unga med särskilda hinder att komma in på arbetsmarknaden. Båda projekten följer med in i 2013, då de beviljats förlängning av Europeiska Socialfonden, säger Charlotte Svensson, arbetsmarknadsdirektör.

För mer information

Helene Bengtson, chef för Jobbtorg Stockholm 08-50835530
Charlotte Svensson, arbetsmarknadsdirektör 08-50835510